Produktet ble lagt til i handlekurven din.

FAQ

Ofte spurte spørsmål

Hvilke forhåndskunnskaper trenges for å ta GOC eller ROC kurs?

Ingen spesielle, men i henhold til STCW-95, tabell A-IV/2 settes det minimumskrav til engelskkunnskaper. Kursmateriell blir sendt ut i god tid før kurset og det er en stor fordel å ha forberedt seg da kursene er meget omfattende.

Hva lærer jeg på et GOC kurs?

Kurset gir en grundig innføring i operasjonell og prosedyremessig bruk av GMDSS skipsradioutstyr som VHF, MF, HF med DSC og satellittbaserte systemer som Inmarsat B og C. Bruk og sjekk av bærbart nødradioutstyr samt nødbatterier blir også sterkt vektlagt. GOC sertifikatet kvalifiserer til tjeneste som radio operatør på skip over hele verden.

Hva lærer jeg på et ROC kurs?

En grundig innføring i operasjonell og prosedyremessig bruk av VHF med DSC og Navtex. Bruk og sjekk av bærbart nødradioutstyr samt nødbatterier er sterkt vektlagt. ROC sertifikatet kvalifiserer til tjeneste som radio operatør på skip som er innenfor dekning av kyststasjon med DSC på VHF (A1-området).

Hvor er Maritim Radio Kurssenter?

Adressen til Kurssenteret er Flyplassvegen 190, 4050 Sola og det ligger i samme bygg som Rogaland Radio og Hovedredningssentralen for Sør-Norge. Avstand til Flyplass er ca.1 km, til Stavanger ca.12 km og til Sandnes ca.10 km. Det er meget gode transportmuligheter. Undervisningen foregår i lyse og trivelige lokaler og en omvisning på Rogaland Radio og Hovedredningssentralen er en del av kurset.

Hvem må ha GOC-kurs?

I dag er GOC opplæringen en del av navigatørutdanningen. Det kreves at alle vaktansvarlige navigatører på GMDSS fartøy, borefartøy og andre ?yttbare innretninger i radiodekningsområdene A2, A3 og A4 har GOC radiooperatør serti?kat, avhengig av bemanningsserti?kat. Minstekravene for radiopersonell og betjening av GMDSS radioinstallasjoner står nedfelt i det internasjonale radioreglementet (ITU/ RR), den internasjonale konvensjonen om standarder for opplæring, serti?sering og vakthold (STCW 95) og i Sjøfartsdirektoratets radioforskrifter når det gjelder norske skip/fartøy.

Hvem må ha ROC-kurs?

Det kreves at alle vaktansvarlige navigatører ombord i radiopliktige skip/ installasjoner i radiodekningsområdet A1 skal ha ROC radiooperatør sertifikat. Minstekravene til ROC radiopersonell og betjening av GMDSS A1 radioinstallasjoner, står nedfelt i ovennevnte regelverk.

Hvilket radioutstyr benytter kurssenteret?

Maritim Radio Kurssenter har det nyeste radioutstyret på markedet og bruker Sailor 5000 serien på VHF og MF/HF samt Thrane & Thrane på Inmarsat C. Dessuten har vi ny simulator fra Poseidon som inneholder alt GMDSS radioutstyr som er om bord og egner seg dermed meget godt til Search and Rescue øvelser.