Produktet ble lagt til i handlekurven din.

Fornying av GOC/ROC

Fornying av GOC/ROC gjøres ved å sende inn utfylt taushetsløfte samt bilde og dokumentasjon av fartstid til sertifikat@telenor.com eller postadresse. Taushetsløftet skal fylles ut og scannes, og vedlegges e-posten.

Fornying av maritime radiosertifikater gjøres etter STCW-2010 konvensjonen  med vedlegg (avsnitt A-I/11; Forlengelse av sertifikater; 

Fortsatt yrkesmessig kompetanse som påkrevd i henhold til regel I/11, (jamfør forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk, §19) skal fastsettes ved:

Repetisjons- og oppdateringskursene som kreves i henhold til regel I/11, skal være godkjent og omfatte endringer i relevante nasjonale og internasjonale regler for sikkerhet for menneskeliv til sjøs, sikring og vern av havmiljøet, og ta hensyn til eventuelle oppdateringer av den aktuelle kompetansenormen.

Fornyelse må søkes innen sertifikatets utløpsdato sammen med eventuell dokumentasjon på fartstid. 

Et GOC/ROC sertifikat utgått for mer enn 5 år siden, vil fornyes på basis av fullført og bestått godkjent kurs (fornyingskurs). Det nye sertifikatet får gyldighetsdato tilsvarende dato når sertifikatet blir utstedt. Sertifikatet vil ikke bli fornyet selv om det er opparbeidet tilstrekkelig med tjenestetid innenfor sertifikatets gyldighetstid, jfr §19-4 a i Forskrift om kvalifikasjoner for sjøfolk.

Et GOC/ROC utgått for mindre enn 5 år siden, vil fornyes (forlenges) på basis av tilstrekkelig opptjent fartstid. Fartstiden må være opptjent i sertifikatets gyldighetstid. Det nye sertifikatet får gyldighetsdato tilsvarende dato når sertifikatet blir utstedt.

 Fartstid i kvalifisert stilling kan ikke opparbeides utenfor sertifikatets gyldighetstid, jfr §19-4 a – c i Forskrift om kvalifikasjoner for sjøfolk.

Sjøfartsdirektoratet er den part som vedtar hvordan fartstid skal beregnes, og fra 01. juli 2016 er det gjort endringer i regelverket for beregning av fartstid. Fartstid skal nå regnes fra time til time. Du kan lese mer om beregning av fartstid her: 

Les mer om beregning av fartstid

Ved utfylling av taushetsløfte: 
Kryss av for fornying. Skjemaet leses maskinelt og det er derfor viktig at alt skrives inn i rett felt.
Underskriften må signeres med svart tusjpenn og innenfor rammen. Taushetsløftet scannes og vedlegges e-posten sertifikat@telenor.com.

Ved fornying er det ikke nødvendig å fylle ut feltene «eksamensdato» og «kursarrangør».

Vedlegg til fornying:
- Taushetsløfte.
- 1 passfoto
- Bekreftet dokumentasjon av fartstiden de siste 5 årene.

Taushetsløfte

Søknad sendes til:

Telenor Kystradio/Sertifikat
Postboks 7150, 5020 BERGEN, eller; sertifikat@telenor.com

Ved behov for fornyingskurs, har du blant annet mulighet til å ta dette på vårt kurssenter like ved Stavanger Lufthavn, Sola (samme bygg som Hovedredningssentralen).