Produktet ble lagt til i handlekurven din.

For dykkeklubben

Kystradiostasjonen og VHF-radioen gir ekstra trygghet ved behov for assistanse eller dykkerulykke

Ikke noe er bedre for en ivrig dykker enn å dykke sammen med gode dykkervenner og oppleve storartede eventyr under vann! Enten det bare er kosedykking, UV-fotografering, jakt eller andre aktiviteter, byr livet under vann på helt særegne og ekstraordinære opplevelser. Forutsetningen for fine naturopplevelser og gode stunder er imidlertid at sikkerheten er godt ivaretatt. En helt naturlig del av sikkerheten er å ha samband med en Kystradiostasjon som kan agere raskt ved ulykker eller andre behov. Kystradiostasjonene er den part som uten sammenlikning kan yte best mulig og mest effektiv bistand ved nød- og assistansesituasjoner, også for dykkere!

Sikkerheten til dykkere ivaretas best gjennom organisert dykking arrangert av dykkeklubb, og alle dykkere oppfordres av Telenor Kystradio til å dykke i klubbmiljøer som tar sikkerhet på alvor. Alle seriøse dykkeklubber har en god sikkerhetskultur!

Telenor Kystradio tilbyr i samarbeid med Norges Dykkeforbund gratis webbasert VHF-minikurs for dykkere. Bruk kurskode;

dykking

Ja, jeg vil ta VHF-minikurset

Før dykketuren:

Meld fra til Kystradiostasjonen når dere skal på tur til en gitt destinasjon, hvor mange dere er, tilgjengelig  utstyr for førstehjelp, O2 etc., og eventuelt hva slags båt som kan benyttes ved transport av forulykket. Dette i tilfelle behov for assistanse. Du kan også melde fra om dette når dere har kommet frem. Orientér gjerne alle på dykketuren om diverse nød- og førstehjelpsutstyr som er med på dykketuren slik at alle er forberedt i tilfelle en ulykke/skade skulle inntreffe. Det er da helt naturlig at bruk av VHF-radio også er et tema i dette. 

Spør gjerne Kystradiostasjonen om forventet værutvikling og bølgehøyde de neste timene, samt værobservasjoner. Spør også om yrkesbåttrafikk i området kan representere noen utfordring ifm dykkingen. 

Under dykketuren:

Kall opp Kystradiostasjonen for å sjekke at det er god dekning, samt gi beskjed at dykkingen starter. Hvis flere dykkerteam er ute på en større tur, kan de kommunisere med VHF-radioen. Dersom det oppstår en ulykke, kan flere assistere. Ved behov for assistanse fra Redningsselskapet eller andre, vil Kystradiostasjonen formidle dette, og sørge for help. 

Ved skade/sykdom kan du anrope Kystradiostasjonen med Haster-melding å be om legeassistanse. Dette gjelder selvsagt ikke bare spesifikke dykkerelaterte skader; symptomer på illebefinnende, slag, kuttskader, kompliserte brudd og andre alvorlige tilfeller skal selvsagt håndteres umiddelbart. 

Etter dykket:

Når dykketuren er gjennomført,  kontaktes Kystradiostasjonen og det meldes at dykket er avsluttet. Dersom ikke dette gjøres innen angitt tid, vil Kystradiostasjonen kalle opp dykkerteamet.

Har noen fanget blåskjell under dykkingen? Spør Kystradiostasjonen om blåskjellvarsel i omådet dere dykker. Noen der hjemme vil sikkert også bli beroliget med en telefonsamtale hjem. Kall opp Kystradiostasjonen og be dem om å sette opp samtale til telefon! Dette er gratis for alle som innehar lisensabonnement. 

Som en del av samarbeidet mellom Telenor Kystradio og Norges Dykkeforbund, tilbyr Telenor Kystradio en rekke rabatterte produkter for dykkeklubber og dykkere som er tilsluttet Norges Dykkeforbund. Besøk hjemmesiden til Norges Dykkeforbund for å få vite mer om dette samt kjøpe rabatterte produkter. 

Hjemmesiden til Norges Dykkeforbund

Lurer du på om VHF-radio er noe for deg og din klubb? Ta et gratis webbasert VHF-introduksjonskurs da vel! 

Ja, jeg vil!