Produktet ble lagt til i handlekurven din.

Rogaland Radio

Rogaland radio er den største kystradiostasjonen i Sør-Norge, og overvåker all maritim nødkommunikasjon langs kysten og ut til territorialgrensene, fra Søgne i sør til Sognefjorden i nord.

 Rogaland Radio er samlokalisert med Hovedredningssentralen for Sør-Norge, og radiooperatørene er sentralens ører og stemme i redningsarbeidet til havs.

Rogaland radio leser også ut sikkerhetsmeldinger for sjøfarende (Maritime Safety Information – MSI) i Sør-Norge. Disse sikkerhetsmeldingene er i hovedsak meteorologiske varsler om kuling og storm, og navigasjonsvarsler om for eksempel defekte fyr og lykter. Meteorologisk institutt distribuerer også Havvarsel for fiskeriflåten over Rogaland og Bodø Radios MF-kanaler.

Rogaland Radio leverer også flere kommersielle tjenester. Den største delen er overføring av radiosamtaler fra fartøy til telefonnettet i Norge og andre land, både fra VHF-båndet og MF-båndet.

Norske kystradiostasjoner formidler legeråd (Medico) til skip som trenger medisinsk assistanse til behandling av syke og skadede personer om bord.
Kystradiostasjonene setter skipet i direkte telefonisk kontakt med vakthavende medicolege, eller formidler forespørselen mellom skip og lege skriftlig.
Det er avtalt 24 timers vakt med leger ved Haukeland universitetssjukehus i Bergen som kan nåes på kort varsel.
Kystradiostasjonene har til enhver tid oversikt over hvilken lege som er på vakt og hvordan denne kan nåes på telefon, e-post, SMS eller videokonferanse.
Medico-tjenesten er gratis.

Kontakt medicotjenesten 24/7:
Telefon: (+47) 51 68 36 01
Telefon via Inmarsat: Kortkode 32 via Eik
E-postadresse: advice@radiomedico.no
Videokonferanse: advice@radiomedico.no (møte skal være avtalt på forhånd)
Webside: http://www.ncmm.no/medical-advice

Kontakt oss

Tlf:120 / 51 69 00 44
E-post:rogaland.radio@telenor.com
MMSI:00 257 0300
Postadresse:Postboks 13 4097 Sola
Besøksadresse:Flyplassveien 190 4050 Sola