Produktet ble lagt til i handlekurven din.

Nødpeilesender og nytt system – Vil berge liv

Hovedredningssentralen (HRS) i Nord-Norge er nå med på, å teste ut neste generasjon nødpeilesendersystem. System har fått navnet MEOSAR og har som oppgave å detektere og posisjonere nødalarmer fra skip, fly og personlige nødpeilesendere.

MEOSAR systemet

Det nye systemet består av en nødpeilesender (dagens nødpeilesendere vil virke i det nye systemet). Nødpeilesenderen sender ut nødsignaler, som mottas av MEOSAR satelitter.

MEOSAR vil kombinere det beste av GEOSAR og LEOSAR satellittene. Tilnærmet kontinuerlig deteksjon og lokalisering av nødalarmer fra EPIRB, nær 100 % tilgjengelighet, mer nøyaktig posisjonering enn nåværende system og fortsatt global dekning. Dessuten fullt ut kompatibelt med dagens og fremtidens EPIRB! Signalene vil, som nå, bli rutet videre til til en redningssentral, f.eks. Hovedredningssentralen i Bodø.
Fremtidens MEOSAR system har som mål å detektere og posisjonere signalet i løpet av svær kort tid. (Ca 1 min)MEOSAR antas å være i full operativ drift rundt 2019.

- Hvem kan bruke dette

De fleste fartøy som er underlagt GMDSS systemet har krav tilsatellitt EPIRB og vil automatisk kunne bruke det nye systemet når det taes i bruk .
I tillegg vil alle fly som har krav til nødpeilesender, samt personlige nødpeilesendere, også automatisk bruke systemet.

Systemet blir en forbedring fra dagens standard.

Mer informasjon

Artikkel og video, NRK Nordland. Les mer

06.09.2019
To nye HF basestasjoner vil gi HF-dekning i de nordligste havområdene

Statsråden for samfunnssikkerhet har besluttet å etablere to nye basestasjoner for å gi god nok HF-dekning i de nordligste havområdene. Målet er å ha basene operative allerede neste år.

22.08.2019
Endelig en ny godkjent aeronautisk nødradio

Etter år uten, leveres det igjen en godkjent håndholdt aeronautisk VHF AM radio. Denne typen radio er et krav på SOLAS og EU passasjerskip, og skip som kommer inn under Polarkoden.

27.02.2019
Potential LED interference of VHF-radio and AIS Reception

The U.S. Coast Guard has received reports from crews, ship owners, inspectors and other mariners regarding poor reception on VHF frequencies used for radiotelephone, digital selective calling (DSC) and automatic identification systems (AIS) when in the vicinity of light emitting diode (LED) lighting on-board ships (e.g., navigation lights, searchlights and floodlights, interior and exterior lights, adornment).

15.02.2019
Telenor kystradio, og The General Data Protection Regulation (GDPR)

Som en del av Telenor Norge AS forholder også Telenor kystradio seg til "The General Data Protection Regulation (GDPR)".

11.02.2019
Alle våre bedriftskunder har ved en feil mottatt lisensfaktura for 2019 med merverdiavgift

Ved en feil ble lisensfakturaene for 2019, som ble sendt våre bedriftskunder tidlig februar, tillagt merverdiavgift (mva). Alle bedriftskunder som har mottatt slik faktura er derfor tilsendt kreditnota på tilsvarende beløp. Ny lisensfaktura uten mva er sendt ut. Det skal fortsatt være mva på fakturagebyr.

17.12.2018
I-3 to I-4 migration update: IOR completed for Classic Aero, Fleet 77, Swift 64 and Inmarsat C services

Further to our previous notifications on the Classic Aero, Fleet 77, Swift 64 and Inmarsat C (to include Aero C and Mini C) services migration, Inmarsat can now confirm that all services were migrated successfully from the Indian Ocean Region (IOR) I-3 to the Europe/Middle East/Africa (EMEA) I-4 satellite , as planned, on 12 December 2018.

03.12.2018
Telenors nett i Øst-Finnmark var nede

Fredag 30. november var Telenors nett i Øst-Finnmark nede i over fem timer

29.11.2018
Important information from Marlink concerning changes in Inmarsat C coverage over the Greenland Sea after the migration of Inmarsat AOR-E satellite from 15.5W to 54W

Lack of Inmarsat C coverage in Greenland Sea