Produktet ble lagt til i handlekurven din.

Drastisk økning av assistanser på Norske kystradiostasjoner

Kystradiostasjonen har hatt en økning på ca. 42 % ifht 2014.

Sommermånedene i år var dessverre ikke like varme som fjorårets og da er det naturlig å tro at aktiviteten på sjøen vil noe være mindre, men for Kystradiostasjonen var det tvert imot med en økning på ca. 42 % ifht 2014.

Hos Tjøme kystradio var økningen på antall assistanser hele 51 % ifht august 2014 og vi hadde nesten 4000 som foretok radiosjekk mot våre stasjoner i juni, juli og august.

Fra januar t.o.m august hadde kystradioene totalt 17,5 assistanser pr. dag:

undefined

Under finner du en detaljert oversikt over kystradiostasjons assistansetype og involverte fartøytyper:

undefined
undefined

Tryggere båtliv på 1-2-3
Man kan nå lett tilegne seg kunnskap for å føle seg tryggere på sjøen og med VHF-radio, SRC/VHF sertifikat samt registrert VHF-radio vil du få hurtig hjelp.

Telenor Maritim Radio tilbyr Startpakker til en pris av ca kr. 3000,- som inneholder følgende: VHF-radio, pensumhefte, SRC/VHF eksamen (tilgang og avgift) samt 1 års lisens.

SRC/VHF-sertifikatet eksamen er lett tilgjengelig på vår hjemmeside www.maritimradio.no

VHF-lisensabonnement trenger du på ditt radioutstyr, da dette gir deg tilgang til å bruke DSC (nødknappen). Uten tildelt koden fra Telenor Maritim Radio vil ikke nødknappen gi kystradioen og andre båter relevant informasjon.

Alle fartøyer til sjøs med VHF-radio om bord er forpliktet i henhold til norsk rett å inneha lisensabonnement og minst en om bord må inneha minimum SRC/VHF-sertifikat.

VHF-radioen gir deg tilgang til kystradioens tjenester og er den sikreste kommunikasjonskanalen til sjøs.

Oppfordring
På sjøen er vi en ressurs for hverandre og dermed er det viktig å kanskje bruke litt av høsten og vinteren til å øke din kunnskap om sikkerhet til sjøs.
06.09.2019
To nye HF basestasjoner vil gi HF-dekning i de nordligste havområdene

Statsråden for samfunnssikkerhet har besluttet å etablere to nye basestasjoner for å gi god nok HF-dekning i de nordligste havområdene. Målet er å ha basene operative allerede neste år.

22.08.2019
Endelig en ny godkjent aeronautisk nødradio

Etter år uten, leveres det igjen en godkjent håndholdt aeronautisk VHF AM radio. Denne typen radio er et krav på SOLAS og EU passasjerskip, og skip som kommer inn under Polarkoden.

27.02.2019
Potential LED interference of VHF-radio and AIS Reception

The U.S. Coast Guard has received reports from crews, ship owners, inspectors and other mariners regarding poor reception on VHF frequencies used for radiotelephone, digital selective calling (DSC) and automatic identification systems (AIS) when in the vicinity of light emitting diode (LED) lighting on-board ships (e.g., navigation lights, searchlights and floodlights, interior and exterior lights, adornment).

15.02.2019
Telenor kystradio, og The General Data Protection Regulation (GDPR)

Som en del av Telenor Norge AS forholder også Telenor kystradio seg til "The General Data Protection Regulation (GDPR)".

11.02.2019
Alle våre bedriftskunder har ved en feil mottatt lisensfaktura for 2019 med merverdiavgift

Ved en feil ble lisensfakturaene for 2019, som ble sendt våre bedriftskunder tidlig februar, tillagt merverdiavgift (mva). Alle bedriftskunder som har mottatt slik faktura er derfor tilsendt kreditnota på tilsvarende beløp. Ny lisensfaktura uten mva er sendt ut. Det skal fortsatt være mva på fakturagebyr.

17.12.2018
I-3 to I-4 migration update: IOR completed for Classic Aero, Fleet 77, Swift 64 and Inmarsat C services

Further to our previous notifications on the Classic Aero, Fleet 77, Swift 64 and Inmarsat C (to include Aero C and Mini C) services migration, Inmarsat can now confirm that all services were migrated successfully from the Indian Ocean Region (IOR) I-3 to the Europe/Middle East/Africa (EMEA) I-4 satellite , as planned, on 12 December 2018.

03.12.2018
Telenors nett i Øst-Finnmark var nede

Fredag 30. november var Telenors nett i Øst-Finnmark nede i over fem timer

29.11.2018
Important information from Marlink concerning changes in Inmarsat C coverage over the Greenland Sea after the migration of Inmarsat AOR-E satellite from 15.5W to 54W

Lack of Inmarsat C coverage in Greenland Sea