Produktet ble lagt til i handlekurven din.

Hvordan var sommeren på kystradiostasjonene vedrørende nød- og assistansehåndtering?

Somrene er uten tvil den mest hektiske perioden for kystradiostasjonene, sommeren 2017 intet unntak.

Generelt kan det sies at juni var relativt rolig, men juli mer hektisk. August var tilsvarende 2016. Totalt har anntall assistanser økt sammenliknet med 2016, men det gledelige er at antall SAR-oppdrag har gått ned. Det er veldig mange som ønsker hjelp, men antall "alvorlige assistanser" og nødsituasjoner har det vært noe mindre av sammenliknet med 2016.

 

juni, juli og august 2015 2016

2017

Antall assistanser; 2875 3680

4224

 

Hva er så de typiske problemene som oppstår? Vel, for sommermånedene er tallene slik;

Visste du at det er et tett operativt samarbeid mellom Telenor Kystradio og Redningsselskapet - RS? Det er faktisk slik at kystradiostasjonene besvarer RS sin servicetelefon 02016, og i sommer 2018 vil det være representant fra RS til stede på kystradiostasjonene for å få til enda tettere samarbeid og koordinering - for ditt beste! I sommermånedene 2017 var det 3415 henvendelser via 02016, hvorav 2740 av dette resulteterte i skyøteoppdrag for RS. Dette er en økning fra 2016.

Telenor Kystradio representerer sammen med Redningsselskapet den viktigste faktoren for din sikkerhet til sjøs, og er begge en fundamental del av kystberedskapen både for yrkes- og fritidsbåter. Vi anbefaler derfor på det sterkeste at alle sjøfarende har skaffet seg kompetanse om hvordan varsle om nød- og assistansesituasjoner til sjøs gjennom å ta SRC/VHF-sertifikatet, tegne lisens slik at nøddata er registrert hos Telenor Kystradio, samt bli totalmedlem i RS. Det er godt sjømannskap å skaffe seg den kompetanse som er nødvendig for din og dines trygghet til sjøs!

Våre råd er;

  • Bruk VHF-radioen jevnlig når du er på sjøen
  • Kall opp kystradioen jevnlig. Benytt deg av kystradiostasjonens tjenester. De er til for deg.
  • Ikke vær redd for å si noe feil. Det er viktigere at du bruker VHF-radioen enn at du ikke alltid følger taleprosedyrene.
  • Bli kjent med VHF-radioen og vedlikehold kunnskapene ved å bruke radioen.
  • Lær opp de andre i båten, i bruk av VHF-radioen.
  • Vedlikehold VHF-radioanlegget jenvlig.
  • Husk lytteplikten!

Gjør du ovennevnte, vil du holde kunnskapen ved like og ha mye større glede av VHF-radioen din. Du vil være godt kjent med radioen i tilfelle behov for assistanse eller i en eventuell nødsituasjon.

06.09.2019
To nye HF basestasjoner vil gi HF-dekning i de nordligste havområdene

Statsråden for samfunnssikkerhet har besluttet å etablere to nye basestasjoner for å gi god nok HF-dekning i de nordligste havområdene. Målet er å ha basene operative allerede neste år.

22.08.2019
Endelig en ny godkjent aeronautisk nødradio

Etter år uten, leveres det igjen en godkjent håndholdt aeronautisk VHF AM radio. Denne typen radio er et krav på SOLAS og EU passasjerskip, og skip som kommer inn under Polarkoden.

27.02.2019
Potential LED interference of VHF-radio and AIS Reception

The U.S. Coast Guard has received reports from crews, ship owners, inspectors and other mariners regarding poor reception on VHF frequencies used for radiotelephone, digital selective calling (DSC) and automatic identification systems (AIS) when in the vicinity of light emitting diode (LED) lighting on-board ships (e.g., navigation lights, searchlights and floodlights, interior and exterior lights, adornment).

15.02.2019
Telenor kystradio, og The General Data Protection Regulation (GDPR)

Som en del av Telenor Norge AS forholder også Telenor kystradio seg til "The General Data Protection Regulation (GDPR)".

11.02.2019
Alle våre bedriftskunder har ved en feil mottatt lisensfaktura for 2019 med merverdiavgift

Ved en feil ble lisensfakturaene for 2019, som ble sendt våre bedriftskunder tidlig februar, tillagt merverdiavgift (mva). Alle bedriftskunder som har mottatt slik faktura er derfor tilsendt kreditnota på tilsvarende beløp. Ny lisensfaktura uten mva er sendt ut. Det skal fortsatt være mva på fakturagebyr.

17.12.2018
I-3 to I-4 migration update: IOR completed for Classic Aero, Fleet 77, Swift 64 and Inmarsat C services

Further to our previous notifications on the Classic Aero, Fleet 77, Swift 64 and Inmarsat C (to include Aero C and Mini C) services migration, Inmarsat can now confirm that all services were migrated successfully from the Indian Ocean Region (IOR) I-3 to the Europe/Middle East/Africa (EMEA) I-4 satellite , as planned, on 12 December 2018.

03.12.2018
Telenors nett i Øst-Finnmark var nede

Fredag 30. november var Telenors nett i Øst-Finnmark nede i over fem timer

29.11.2018
Important information from Marlink concerning changes in Inmarsat C coverage over the Greenland Sea after the migration of Inmarsat AOR-E satellite from 15.5W to 54W

Lack of Inmarsat C coverage in Greenland Sea