Produktet ble lagt til i handlekurven din.

I en nødsituasjon....

En nødsituasjon kan oppstå plutselig. Du vet ikke når den inntreffer, eller hvem som blir rammet. Du kan bli utsatt for vær som båten - eller du selv - ikke er kapabel til å håndtere. En om bord kan bli akutt syk, få alvorlig skade, brann kan oppstå med videre.

Dersom en nødsituasjon oppstår, kan folk bli grepet av panikk, noen blir handlingslammet mens andre er iskalde og tenker rasjonelt. Når det drar seg alvorlig til, gjelder det så raskt som mulig å få varslet om hjelp. Når livet til dine kjæreste står på spill, det er da du (eller den som håndterer nødsituasjonen om bord) må handle raskt og rasjonelt. Er du forberedt på det? Hva gjør du hvis det oppstår en brann om bord i båten din? Hva gjør mannskapet ditt om du får et illebefinnende? Hva gjør du om du er i kajakk og det plutselig begynner å blåse kraftig samtidig som du er langt fra land? Har du tenkt gjennom scenarioene som kan oppstå i din båt?

Vi i Telenor Kystradio ønsker å få deg til å tenke gjennom de scenarioene som kan oppstå om bord i din båt, og får deg til å legge en plan for hvordan du og mannskapet ditt skal håndtere situasjonen hvis et av scenarioene inntreffer. Våre aller beste råd er derfor:
1.    Tenk gjennom alle situasjoner som kan oppstå om bord, som kan skape fare for liv og helse. Legg en plan for hvordan du skal løse disse ulike situasjonene. Gå i detalj; Hvordan varsler du om hjelp, hvordan løser du situasjonen? Har du alle de hjelpemidlene du trenger, for eksempel drivanker, brannteppe, røykvarsler, redningvester, brannslukkingsapparat, VHF-radio?
2.    Involver mannskapet ditt i planene, og lær dem opp. Gjenomfør øvelser (gjerne i stua men helst i båten) og la mannskapet ditt bli kjent med VHF-radioen og hvordan den virker. La alle om bord kalle opp en kystradiostasjon.
3.    Ha skilt med båtens navn, kallesignal og MMSI-nummer samt nødprosedyre oppslått ved radiostasjonen. Du husker ikke dette når det drar seg til....
4.    Når dine nærmeste er i umiddelbar livsfare, kommer desperasjonen, og evnen til å håndtere situasjonen blir kanskje ikke optimal. Hør på dette utdraget av VHF-kommunikasjon mellom US Coast Guard og en person som opplever at partneren ikke kommer opp etter endt dykk. Du kan føle på kroppen den desperasjonen vedkommende har, når han ser at sin partner ikke kommer opp etter endt dykk.

Se utdraget

 

06.09.2019
To nye HF basestasjoner vil gi HF-dekning i de nordligste havområdene

Statsråden for samfunnssikkerhet har besluttet å etablere to nye basestasjoner for å gi god nok HF-dekning i de nordligste havområdene. Målet er å ha basene operative allerede neste år.

22.08.2019
Endelig en ny godkjent aeronautisk nødradio

Etter år uten, leveres det igjen en godkjent håndholdt aeronautisk VHF AM radio. Denne typen radio er et krav på SOLAS og EU passasjerskip, og skip som kommer inn under Polarkoden.

27.02.2019
Potential LED interference of VHF-radio and AIS Reception

The U.S. Coast Guard has received reports from crews, ship owners, inspectors and other mariners regarding poor reception on VHF frequencies used for radiotelephone, digital selective calling (DSC) and automatic identification systems (AIS) when in the vicinity of light emitting diode (LED) lighting on-board ships (e.g., navigation lights, searchlights and floodlights, interior and exterior lights, adornment).

15.02.2019
Telenor kystradio, og The General Data Protection Regulation (GDPR)

Som en del av Telenor Norge AS forholder også Telenor kystradio seg til "The General Data Protection Regulation (GDPR)".

11.02.2019
Alle våre bedriftskunder har ved en feil mottatt lisensfaktura for 2019 med merverdiavgift

Ved en feil ble lisensfakturaene for 2019, som ble sendt våre bedriftskunder tidlig februar, tillagt merverdiavgift (mva). Alle bedriftskunder som har mottatt slik faktura er derfor tilsendt kreditnota på tilsvarende beløp. Ny lisensfaktura uten mva er sendt ut. Det skal fortsatt være mva på fakturagebyr.

17.12.2018
I-3 to I-4 migration update: IOR completed for Classic Aero, Fleet 77, Swift 64 and Inmarsat C services

Further to our previous notifications on the Classic Aero, Fleet 77, Swift 64 and Inmarsat C (to include Aero C and Mini C) services migration, Inmarsat can now confirm that all services were migrated successfully from the Indian Ocean Region (IOR) I-3 to the Europe/Middle East/Africa (EMEA) I-4 satellite , as planned, on 12 December 2018.

03.12.2018
Telenors nett i Øst-Finnmark var nede

Fredag 30. november var Telenors nett i Øst-Finnmark nede i over fem timer

29.11.2018
Important information from Marlink concerning changes in Inmarsat C coverage over the Greenland Sea after the migration of Inmarsat AOR-E satellite from 15.5W to 54W

Lack of Inmarsat C coverage in Greenland Sea