Produktet ble lagt til i handlekurven din.

Koronapandemien

Inntil 6 måneders generell forlengelse av kompetansesertifikat for GOC og ROC med utløpsdato før 1. september 2020. Det er ikke nødvendig med søknad fra den enkelte sjømann om dette.

Med referanse til Sjøfartsdirektoratets bekjentgjøring av 20. mars 2020, om forlengelse av gyldigheten på personlige sertifikat og helseerklæring, gis det mulighet til at kompetansesertifikat for GOC og ROC, som har utløpsdato før 1. september 2020, gis en generell forlengelse med inntil 6 måneder.

Telenor Kystradio vil fornye GOC og ROC, samt Endorsement som normalt. Bekjentgjøringen over vil derfor i hovedsak kun være relevant for fornyelser på bakgrunn av kurs.

Vi oppfordrer søkere til å søke om fornyelse fortløpende, slik at vi unngår økt kø og behandlingstid når situasjonen normaliseres.

Påtegning (Endorsement) og CRA for utenlandske kompetansesertifikat GOC og ROC, følger samme prosedyre som gitt i Sjøfartsdirektoratets bekjentgjøring.

LINK TIL SJØFATSDIREKTORATET: Forlenger gyldigheten på personlige sertifikat og helseerklæring