Produktet ble lagt til i handlekurven din.

Skjema for bestilling av midlertidig lisens

Skjemaet benyttes i de tilfeller det ikke er behov for en full lisens. Midlertidig lisens er tidsbegrenset og årsaken til bestilling av midlertidig lisens skal angis. Merk at lisensen har en varighet på 3 mnd fra inngåelse. Merk også; Inmarsat aktivering vil ikke foretas ved innsendelse av dette skjemaet. Det er et eget søknadsskjema beregnet for Inmarsat aktivering.