Produktet ble lagt til i handlekurven din.

ROC/GOC

Sertifikatet er gyldig for betjening av alle typer GMDSS radioutstyr i radiodekningsområdene A1, A2, A3 og A4. Sertifikatet er gyldig i fem år fra utstedelsesdato. De maritime radiosertifikatene GOC og ROC kan utstedes til personer som har bestått skriflig og praktisk muntlig eksamen, gjennomført SAR-øvelser og hvor det er sendt søknad, karakterliste fra og SAR-registreringsskjema fra utdanningsinstitusjonen. Fornying kan gjøres basert på tilstrekkelig opptjent fartstid eventuelt gjennomført fornyingskurs og praktisk muntlig eksamen (med bestått resultat).

General Operator Certificate (GOC) 

GOC-eksamen er todelt og består av en skriftlig og en praktisk / muntlig eksamen.

Eksamenstilbydere

GOC skoler

Restricted Operator’s Certificate (ROC)

Sertifikatet er bare gyldig for betjening av det GMDSS radioutstyr som er påbudt om bord i fartøy med radioutstyr for dekningsområdet A1. Sertifikatet er gyldig i fem år fra utstedelsesdato.

Eksamen

GOC/ROC-eksamen er todelt og består av en skriftlig og en praktisk / muntlig eksamen.

Personer som kan dokumentere/godtgjøre at de har lese- og skrivevansker, har rett til å få 25% ekstra tid til besvarelse på skriftlig eksamen. 

Eksamenstilbydere

ROC skoler

Sjøfartsdirektoratet har laget en egen sak knyttet til usikkerhet omkring hvilke krav som gjelder for sjøfolk som skal betjene radioutstyr om bord på mindre lasteskip:

Se informasjon fra Sjøfartsdirektoratet