Produktet ble lagt til i handlekurven din.

Fornyelse av GOC og ROC

Fornying av GOC/ROC gjøres ved å fylle ut og sende inn søknadsskjema nedenfor.

Fornyelse av de maritime radiosertifikatene GOC og ROC kan enten gjøres basert på opptjent fartstid eller som følge av gjennomført fornyingskurs med påfølgende gjennomført og bestått praktisk/muntlig prøve. Søknad som følge av gjennomført fornyingskurs med praktisk/muntlig prøve sendes av kursarrangør/skole på vegne av søker (eksamenskandidat), og ved søknad om fornying basert på fartstid gjøres dette ved at sertifikatholderen sender inn skjemaet nedenfor.

MERK:
- Fartstid skal beregnes iht Sjøfartsdirektoratets regler* (les om fartstidsberegning HER).
- Faktura sendes i etterkant.

VIKTIG:
*
Hvis ikke annet er beskrevet i fartstidsdokumentet antar vi at arbeidstiden er 8 timer per dag. Sørg derfor for at fartstidsbeviset enten beskriver fartstiden i timer, eller at det kommer klart frem hvor lange skift som er gått for de forskjellige periodene. 

Det må fremgå hvilket fartøy fartstiden er opptjent på, med navn og kallesignal, samt dato (dag, måned år) for tjenesteperioden på fartøyet/fartøyene.

 

SAKSBEHANDLINGSTID: 
- Saksbehandlingstid inntil 4 uker. Manglende vedlegg/fartstid forlenger behandlingstiden.
- Sjekk at din e-postsøknad er mottatt.  Du skal motta e-postbekreftelse umiddelbart. 
 

   

Fornying av GOC og ROC