Produktet ble lagt til i handlekurven din.

Lover og forskrifter

Oversikt over de mest relevante lover og forskrifter finner du her.

Lover og forskrifter

Det er flere internasjonale bestemmelser og Norske lover og forskrifter som beskriver regelverket som gjelder for Norske fartøy. Norske regler kan finnes på Sjøfartsdirektoratets hjemmesider eller på Lov Data.

Norske regler

Det er forskjellige regler som gjelder for de forskjellige fartøystyper, størrelser på fartøyet og hvor de opererer.

Ny forskrift FOR 2014-12-22 nr. 1893 om tilsyn og sertifikat for norske skip og flyttbare innretninger gjelder fra 1. januar 2015.

Fra 15 september 2014 gjelder nye regler for radiokommunikasjonsutstyr på skip og flyttbare innretninger,FOR 2014-07-01 nr 955.
I tillegg er regler for radioutstyr i redningsredskaper flyttet over til ny forskrift om redningsredskaper på skip, også gjeldende fra 15. september 2014, 
FOR 2014-07-01 nr 1019.
For flyttbare innretninger gjelder fortsatt
redningsforskriften for flyttbare innretninger, FOR 2007-07-04 nr 853

Hovedsakelig skal nå alle skip over på SOLAS regler (GMDSS), med de unntak som står i forskrift nr. 955.

Merknad
Forskrift 1.7.2014 nr. 955 gjelder ikke for:

Se også rundskriv fra sjøfartsdirektoratet. Rundskriv nr 12 for forskrift, og rundskriv 17 for nødutstyr

HSC koden finnes i IMO MSC 36(63) (1994) ):
MSC.36(63)a,
MSC.36(63)b,
MSC.36(63)c,
MSC.36(63)d’’

IMO MSC 73(21) (2000):
MSC.97(73)’’

MODU code 2009 IMO Res A. 1023(26)
MODU
code 1989 IMO Res A. 649(16)

ITU og IMO er intrnasjonale konvensjoner

ITU – (International Telecommunication Union) – stasjonert i Sveits

ITU er et spesialisert byrå i FN som er ansvarlig for spørsmål som angår informasjons-og kommunikasjonsteknologi ITU koordinater. Den delte global bruk av radiofrekvenser , fremmer internasjonalt samarbeid med å tildele satellittbaner , arbeider for å forbedre telekommunikasjon infrastruktur i utviklingsland , og bistår i utvikling og koordinering av globale tekniske standarder -  www.itu.int

ITU er aktiv i områder, inkludert bredbånd Internett , nyeste generasjon trådløse teknologier , luftfart og maritim navigasjon, radio astronomi , satellitt -basert meteorologi, konvergens i fast mobiltelefon , internett, data , tale , TV-sendinger , og neste generasjon nettverk.

IMO – (Internasjonal  Maritime Organization) – stasjonert i London

FNs sjøfartsorganisasjon IMO har internasjonalt ansvar for sikkerheten til sjøs og for å forhindre forurensning fra skip. Sjøfartsdirektoratet representerer Norge og har delegasjonslederansvar i IMO sjøsikkerhetskomite, MSC, miljøvernkomiteen og MEPC og i 9 underkomiterRegler for IMO Knowledge Center.

Norge skal være en pådriver internasjonalt for økt sjøsikkerhet og vern av det maritime miljø.