Produktet ble lagt til i handlekurven din.

Hvorfor Kystradio og VHF?

Telenor Kystradio og Hovedredningssentralene er knyttet til Norges internasjonale forpliktelser om sikkerhet til sjøs. De er der for å hjelpe deg hvis og når du kommer i trøbbel eller nød på sjøen.

I 2019 fikk over 6400 fritids- og yrkesbåter hjelp gjennom Telenor Kystradio. 4200 skjedde i sommermånedene juni, juli og august. Telenor Kystradio og din VHF-radio gir trygghet for deg og dine når du ferdes på sjøen. Ikke bare når du er i nød, men også i det daglige. De fleste ulykker skjer i kystnære farvann, nær land blandt holmer og skjær.....

Kystradiostasjonene drevet av Telenor Kystradio dekker hele kysten, har rekkevidde lagt ut til havs og inne i trange viker, blant holmer og skjær, og er Hovedredningssentralen sin kommunikasjonssentral til sjøs. Kystradiostasjonene er trent i å bistå deg og dine i en nød- og assistansesituasjon, og kommuniserer med søk- og redningsenheter som for eksempel Redningsselskapets fartøyer og redningshelikopter. Kystradiostasjonene kan også opprette kontakt med lege ved alvorlige somatiske skader, og besørge evakuering ved behov. Dersom du skulle føle deg utrygg på sjøen, vil Kystradiostasjonene bistå deg med det du har behov for. Kommunikasjonen foregår over VHF-radiosambandet.

I en nødsituasjon vil du også få hjelp fra andre fritids- og yrkesbåter som er med i VHF-radiosambandet, og slik sett vil du kunne få hjelp fra den båten som er nærmest deg når du har behov for hjelp. Kystradiostasjonen vil også koordinere redningsbistand og kommunisere med deg slik at du er sikret hjelp når du trenger det. I nødsituasjoner kan du trykke inn en nødknapp som sender nødalarm til alle båter i din nærhet og til Kystradiostasjonen. VHF-radio er designet for og tjener et annet formål enn mobiltelefon. VHF-radioen inngår i et nød- og assistansesystem som er uovertruffent til sjøs!

Hvordan komme i gang?

Du trenger lisens, opplæring hvorpå du får tildelt et sertifikat og en VHF-radio for å ta del i VHF-nettverket som utgjør trygghet til sjøs.

Opplæringen tar du via et webbasert kurs, og du får SRC/VHF sertifikatet når du er ferdig med kurset. Selve lisensen må registreres på Telenor Kystradio Mine Sider etter at du har kjøpt dette i nettbutikken.

Ja, jeg vil kjøpe lisens og opplæring

Vil du vite mer? Ta et gratis VHF-introduksjonskurs på web da vel! Kurset tar ca 10 minutter å gjennomføre, og gir deg innsikt i fordelene med VHF-radio og hvordan du bruker denne.  Kurskoden er; Introkurs.

Ja, jeg vil ta et gratis VHF-introduksjonskurs

Noe av det du kan gjøre med VHF-radio;

 

Kjøp lisens, opplæring/kursing og VHF-radio i dag, og vit at hjelpen kun er et kort anrop unna når du trenger den...