Produktet ble lagt til i handlekurven din.

Kystradio Sør

Kystradio Sør overvåker all maritim nødkommunikasjon langs kysten og ut til territorialgrensene, fra svenskegrensen til Rørvik (65°N).

Kystradio Sør er samlokalisert med Hovedredningssentralen for Sør-Norge, og radiooperatørene er sentralens ører og stemme i redningsarbeidet til havs.

Kystradio Sør leser også ut sikkerhetsmeldinger for sjøfarende (Maritime Safety Information – MSI) i Sør-Norge. Disse sikkerhetsmeldingene er i hovedsak meteorologiske varsler om kuling og storm, og navigasjonsvarsler om for eksempel defekte fyr og lykter. Meteorologisk institutt distribuerer også Havvarsel for fiskeriflåten over Kystradio Sør og Kystradio Nord Radios MF-kanaler.

Kystradio Sør leverer også flere kommersielle tjenester. Den største delen er overføring av radiosamtaler fra fartøy til telefonnettet i Norge og andre land, både fra VHF-båndet og MF-båndet.

Norske kystradiostasjoner formidler legeråd (Medico) via kystradio Nord til skip som trenger medisinsk assistanse til behandling av syke og skadede personer om bord. Kystradiostasjonene setter skipet i direkte telefonisk kontakt med vakthavende Medico-lege, eller formidler forespørselen mellom skip og lege skriftlig. Det er avtalt 24 timers vakt med leger ved Haukeland universitetssjukehus i Bergen som kan nåes på kort varsel. Kystradiostasjonene har til enhver tid oversikt over hvilken lege som er på vakt og hvordan denne kan nåes på telefon, e-post eller SMS. Medico-tjenesten er gratis.

Kontakt Medicotjenesten 24/7:
Telefon: +47 5168 3601
Telefon via Inmarsat: Kortkode 32 via Eik
E-postadresse: advice@radiomedico.no
Webside: http://www.ncmm.no/medical-advice

 

Kontakt oss

Tlf:120 / 51 69 00 44
E-post:kystradio.sor@telenor.com
MMSI:00 257 0000
Postadresse:Postboks 13 4097 Sola
Besøksadresse:Flyplassveien 160 4050 Sola