Produktet ble lagt til i handlekurven din.

Bodø kommune er kåret til Årets båtkommune 2021 for sitt arbeid med tilrettelegging av fritidsbåtlivet i kommunen.

Pressemelding KNBF 06.05.2021 Vi har jobbet aktivt for å få båtlivet på dagsorden både sentralt og i ulike kystkommuner, for at det skal legges til rette for maritimt fritidsbåtliv. Som et ledd i dette arbeidet stiftet vi prisen Årets Båtkommune for fem år siden sammen med Båtens Verden. Vi ønsker å hedre kystkommuner som gjør en ekstra innsats i tilrettelegging for båtfolket, forteller generalsekretær i Kongelig Norsk Båtforbund, Stig Hvide Smith. I juryen sitter representanter fra KNBF, Telenor Kystradio, Norboat, Kystverket og Båtens Verden.

Vinneren av årets båtkommune 2021 er Bodø kommune. I juryens begrunnelse står følgende:

I Bodø tilrettelegger kommunen bevisst for fritidsbåtlivet og for fritidsbåtturisme. Blant annet har gjestende båter blitt prioritert ved å plassere gjestehavnen midt i sentrum, og dermed gitt dem nærhet til alle nødvendige fasiliteter og aktiviteter, herunder et moderne servicebygg. Bodø Havn stiller opp med en serviceinnstilt stab som har kundene i fokus og som er tilgjengelig 24 timer i døgnet.

De siste årene har havna økt kapasiteten sin ved å tilby 320 nye båtplasser. Det er også lagt til rette slik at man ved økte ventelister har mulighet til å utvide antall båtplasser. Gode bunkring- og landstrømanlegg har også vært et prioriteringsområde. De siste årene har det også blitt økt fokus på digitalisering - herunder effektivisering av enkle servicetjenester som betaling for plass og strøm og brukervennlighet. På lik linje har Bodø Havn vært flink til å møte brukernes behov ved å tilrettelegge for langtidsleie og overvintring på gjestehavnen. Dette har vist seg å være veldig populært, og Bodø Havn har nå blitt en veletablert vinter- opplagshavn som er fullbooket hvert år.

– Det er mange kommuner som har gjort et godt arbeid også i år, og vi ser at det er en trend at kommuner ser på fritidsbåtliv som rekreasjon og folkehelse, og noe som skaper aktivitet og gjør kommunen attraktiv for turister og innbyggere, forteller Hvide Smith.

Prisen Årets Båtkommune 2021 skal deles ut av generalsekretær Stig Hvide Smith og finansleder Birger Schjølberg i KNBF ved Bodø Rådhus allerede onsdag 12. mai klokken 12:00. KNBF inviterer presse for intervju med prisutdeler, ordfører m.f.l.
Ta kontakt med Stig Hvide Smith på telefon 478 29 200 eller epost
stig@knbf.no for avtale.

 

Tidligere vinnere:

Kristiansand kommune (2017)

Arendal kommune (2018)

Midsund kommune (2019)

29.04.2021
Redningsselskapet og Telenor Kystradio styrker beredskapen

(Fornebu, 29. april 2021) Gjennom en treårig samarbeidsavtale styrker Redningsselskapet og Telenor Kystradio nå beredskapen til sjøs.

12.03.2021
Norge er verdens fjerde største skipsfartsnasjon

Stadig flere redere velger å flagge skipene sine hjem. Målt i verdi er Norge nå verdens fjerde største skipsfartsnasjon. Det viser ferske tall fra Rederiforbundet

04.02.2021
Godkjenning av Inmarsat C som elektronisk fiskerisporingsutstyr (VMS) trekkes tilbake

Fiskeridirektoratet har besluttet å trekke tilbake godkjenning for Inmarsat C som VMS. Utfasing og avinnstallering av fiskerioppsett skal være gjennomført innen 1. januar 2022.

12.01.2021
Oppdatering - Forlenger gyldigheten på personlige sertifikat, helseerklæring og CRA

Sjøfartsdirektoratet har besluttet å gi en generell forlengelse av gyldigheten på personlige sertifikat i en periode fremover, slik at sjøfolk lovlig kan utføre sitt arbeid.

05.01.2021
Regjeringen styrker nødkommunikasjonen i nordområdene

Regjeringen styrker nødkommunikasjonen og redningsberedskapen i nord gjennom etablering av HF-dekning i de nordlige havområder, som var på plass 1. januar.

16.11.2020
Forlenger gyldigheten av alle fartøy- og rederisertifikater samt fartøyinstrukser med forfall før 01.07.2021

Sjøfartsdirektoratet har nå besluttet at samtlige fartøy- og rederisertifikater samt fartøyinstrukser som har forfall før 01.07.2021 forlenges med 3 måneder uten nærmere godkjenning fra direktoratet.

03.07.2020
Sjøfartsdirektoratet foreslår krav til høyhastighetsbevis og bruk av automatisk nødstopp

Sjøfartsdirektoratet foreslår å innføre høyhastighetsbevis for førere av fritidsbåt og krav til bruk av automatisk nødstoppmekanisme i fritidsfartøy når båten navigeres i hastighet over 15 knop.

08.06.2020
Closure of Fleet 77 and Swift 64 services

The planned End-of-Life (EOL) dates for Fleet 77 and Swift 64 are: Service EOL DATE* Fleet 77 01 December 2020 Swift 64 31 December 2020