Produktet ble lagt til i handlekurven din.

Nødpeilesender og nytt system – Vil berge liv

Hovedredningssentralen (HRS) i Nord-Norge er nå med på, å teste ut neste generasjon nødpeilesendersystem. System har fått navnet MEOSAR og har som oppgave å detektere og posisjonere nødalarmer fra skip, fly og personlige nødpeilesendere.

MEOSAR systemet

Det nye systemet består av en nødpeilesender (dagens nødpeilesendere vil virke i det nye systemet). Nødpeilesenderen sender ut nødsignaler, som mottas av MEOSAR satelitter.

MEOSAR vil kombinere det beste av GEOSAR og LEOSAR satellittene. Tilnærmet kontinuerlig deteksjon og lokalisering av nødalarmer fra EPIRB, nær 100 % tilgjengelighet, mer nøyaktig posisjonering enn nåværende system og fortsatt global dekning. Dessuten fullt ut kompatibelt med dagens og fremtidens EPIRB! Signalene vil, som nå, bli rutet videre til til en redningssentral, f.eks. Hovedredningssentralen i Bodø.
Fremtidens MEOSAR system har som mål å detektere og posisjonere signalet i løpet av svær kort tid. (Ca 1 min)MEOSAR antas å være i full operativ drift rundt 2019.

- Hvem kan bruke dette

De fleste fartøy som er underlagt GMDSS systemet har krav tilsatellitt EPIRB og vil automatisk kunne bruke det nye systemet når det taes i bruk .
I tillegg vil alle fly som har krav til nødpeilesender, samt personlige nødpeilesendere, også automatisk bruke systemet.

Systemet blir en forbedring fra dagens standard.

Mer informasjon

Artikkel og video, NRK Nordland. Les mer

07.05.2021
Bodø kommune er kåret til Årets båtkommune 2021 for sitt arbeid med tilrettelegging av fritidsbåtlivet i kommunen.

Pressemelding KNBF 06.05.2021 Vi har jobbet aktivt for å få båtlivet på dagsorden både sentralt og i ulike kystkommuner, for at det skal legges til rette for maritimt fritidsbåtliv. Som et ledd i dette arbeidet stiftet vi prisen Årets Båtkommune for fem år siden sammen med Båtens Verden. Vi ønsker å hedre kystkommuner som gjør en ekstra innsats i tilrettelegging for båtfolket, forteller generalsekretær i Kongelig Norsk Båtforbund, Stig Hvide Smith. I juryen sitter representanter fra KNBF, Telenor Kystradio, Norboat, Kystverket og Båtens Verden.

29.04.2021
Redningsselskapet og Telenor Kystradio styrker beredskapen

(Fornebu, 29. april 2021) Gjennom en treårig samarbeidsavtale styrker Redningsselskapet og Telenor Kystradio nå beredskapen til sjøs.

12.03.2021
Norge er verdens fjerde største skipsfartsnasjon

Stadig flere redere velger å flagge skipene sine hjem. Målt i verdi er Norge nå verdens fjerde største skipsfartsnasjon. Det viser ferske tall fra Rederiforbundet

04.02.2021
Godkjenning av Inmarsat C som elektronisk fiskerisporingsutstyr (VMS) trekkes tilbake

Fiskeridirektoratet har besluttet å trekke tilbake godkjenning for Inmarsat C som VMS. Utfasing og avinnstallering av fiskerioppsett skal være gjennomført innen 1. januar 2022.

12.01.2021
Oppdatering - Forlenger gyldigheten på personlige sertifikat, helseerklæring og CRA

Sjøfartsdirektoratet har besluttet å gi en generell forlengelse av gyldigheten på personlige sertifikat i en periode fremover, slik at sjøfolk lovlig kan utføre sitt arbeid.

05.01.2021
Regjeringen styrker nødkommunikasjonen i nordområdene

Regjeringen styrker nødkommunikasjonen og redningsberedskapen i nord gjennom etablering av HF-dekning i de nordlige havområder, som var på plass 1. januar.

16.11.2020
Forlenger gyldigheten av alle fartøy- og rederisertifikater samt fartøyinstrukser med forfall før 01.07.2021

Sjøfartsdirektoratet har nå besluttet at samtlige fartøy- og rederisertifikater samt fartøyinstrukser som har forfall før 01.07.2021 forlenges med 3 måneder uten nærmere godkjenning fra direktoratet.

03.07.2020
Sjøfartsdirektoratet foreslår krav til høyhastighetsbevis og bruk av automatisk nødstopp

Sjøfartsdirektoratet foreslår å innføre høyhastighetsbevis for førere av fritidsbåt og krav til bruk av automatisk nødstoppmekanisme i fritidsfartøy når båten navigeres i hastighet over 15 knop.