Produktet ble lagt til i handlekurven din.

Drastisk økning av assistanser på Norske kystradiostasjoner

Kystradiostasjonen har hatt en økning på ca. 42 % ifht 2014.

Sommermånedene i år var dessverre ikke like varme som fjorårets og da er det naturlig å tro at aktiviteten på sjøen vil noe være mindre, men for Kystradiostasjonen var det tvert imot med en økning på ca. 42 % ifht 2014.

Hos Tjøme kystradio var økningen på antall assistanser hele 51 % ifht august 2014 og vi hadde nesten 4000 som foretok radiosjekk mot våre stasjoner i juni, juli og august.

Fra januar t.o.m august hadde kystradioene totalt 17,5 assistanser pr. dag:

undefined

Under finner du en detaljert oversikt over kystradiostasjons assistansetype og involverte fartøytyper:

undefined
undefined

Tryggere båtliv på 1-2-3
Man kan nå lett tilegne seg kunnskap for å føle seg tryggere på sjøen og med VHF-radio, SRC/VHF sertifikat samt registrert VHF-radio vil du få hurtig hjelp.

Telenor Maritim Radio tilbyr Startpakker til en pris av ca kr. 3000,- som inneholder følgende: VHF-radio, pensumhefte, SRC/VHF eksamen (tilgang og avgift) samt 1 års lisens.

SRC/VHF-sertifikatet eksamen er lett tilgjengelig på vår hjemmeside www.maritimradio.no

VHF-lisensabonnement trenger du på ditt radioutstyr, da dette gir deg tilgang til å bruke DSC (nødknappen). Uten tildelt koden fra Telenor Maritim Radio vil ikke nødknappen gi kystradioen og andre båter relevant informasjon.

Alle fartøyer til sjøs med VHF-radio om bord er forpliktet i henhold til norsk rett å inneha lisensabonnement og minst en om bord må inneha minimum SRC/VHF-sertifikat.

VHF-radioen gir deg tilgang til kystradioens tjenester og er den sikreste kommunikasjonskanalen til sjøs.

Oppfordring
På sjøen er vi en ressurs for hverandre og dermed er det viktig å kanskje bruke litt av høsten og vinteren til å øke din kunnskap om sikkerhet til sjøs.
03.07.2020
Sjøfartsdirektoratet foreslår krav til høyhastighetsbevis og bruk av automatisk nødstopp

Sjøfartsdirektoratet foreslår å innføre høyhastighetsbevis for førere av fritidsbåt og krav til bruk av automatisk nødstoppmekanisme i fritidsfartøy når båten navigeres i hastighet over 15 knop.

08.06.2020
Closure of Fleet 77 and Swift 64 services

The planned End-of-Life (EOL) dates for Fleet 77 and Swift 64 are: Service EOL DATE* Fleet 77 01 December 2020 Swift 64 31 December 2020

20.03.2020
Sertifisering av fiskefartøy 8-15 meter under koronapandemien

(20.03.2020) Grunna den pågåande koronapandemien har styresmaktene både nasjonalt og lokalt lagt strenge avgrensingar på reiseaktivitet. Det er og gitt råd om å minimere kontakt med andre menneske for å i størst mogleg grad kunne avgrense spreiinga av smitte. Dette gjer det vanskelegare å utføre inspeksjonar på fartøy.

16.03.2020
Sjøfartsdirektoratet forlenger gyldigheten på personlige sertifikat

(12.03.20) Sjøfartsdirektoratet har på grunn av utfordringer i forbindelse med koronaviruset, besluttet å gi en generell forlengelse av gyldigheten på personlige sertifikat i en periode fremover.

16.03.2020
Sjøfartsdirektoratet forlenger gyldighet av sertifikater og fartøyinstruks

(12.03.20) Sjøfartsdirektoratet har bestemt at sertifikater og fartøyinstrukser som har forfall før 12. juni 2020 forlenges 3 måneder uten nærmere godkjenning fra direktoratet.

11.03.2020
Sjøfartsdirektoratet iverksetter tiltak knyttet til koronaviruset

Sjøfartsdirektoratet innfører en rekke tiltak for å sikre at vi kan gjennomføre samfunnsoppdragene våre knyttet til sikkerhet til sjøs.

06.09.2019
To nye HF basestasjoner vil gi HF-dekning i de nordligste havområdene

Statsråden for samfunnssikkerhet har besluttet å etablere to nye basestasjoner for å gi god nok HF-dekning i de nordligste havområdene. Målet er å ha basene operative allerede neste år.

22.08.2019
Endelig en ny godkjent aeronautisk nødradio

Etter år uten, leveres det igjen en godkjent håndholdt aeronautisk VHF AM radio. Denne typen radio er et krav på SOLAS og EU passasjerskip, og skip som kommer inn under Polarkoden.