Produktet ble lagt til i handlekurven din.

Drastisk økning av assistanser på Norske kystradiostasjoner

Kystradiostasjonen har hatt en økning på ca. 42 % ifht 2014.

Sommermånedene i år var dessverre ikke like varme som fjorårets og da er det naturlig å tro at aktiviteten på sjøen vil noe være mindre, men for Kystradiostasjonen var det tvert imot med en økning på ca. 42 % ifht 2014.

Hos Tjøme kystradio var økningen på antall assistanser hele 51 % ifht august 2014 og vi hadde nesten 4000 som foretok radiosjekk mot våre stasjoner i juni, juli og august.

Fra januar t.o.m august hadde kystradioene totalt 17,5 assistanser pr. dag:

undefined

Under finner du en detaljert oversikt over kystradiostasjons assistansetype og involverte fartøytyper:

undefined
undefined

Tryggere båtliv på 1-2-3
Man kan nå lett tilegne seg kunnskap for å føle seg tryggere på sjøen og med VHF-radio, SRC/VHF sertifikat samt registrert VHF-radio vil du få hurtig hjelp.

Telenor Maritim Radio tilbyr Startpakker til en pris av ca kr. 3000,- som inneholder følgende: VHF-radio, pensumhefte, SRC/VHF eksamen (tilgang og avgift) samt 1 års lisens.

SRC/VHF-sertifikatet eksamen er lett tilgjengelig på vår hjemmeside www.maritimradio.no

VHF-lisensabonnement trenger du på ditt radioutstyr, da dette gir deg tilgang til å bruke DSC (nødknappen). Uten tildelt koden fra Telenor Maritim Radio vil ikke nødknappen gi kystradioen og andre båter relevant informasjon.

Alle fartøyer til sjøs med VHF-radio om bord er forpliktet i henhold til norsk rett å inneha lisensabonnement og minst en om bord må inneha minimum SRC/VHF-sertifikat.

VHF-radioen gir deg tilgang til kystradioens tjenester og er den sikreste kommunikasjonskanalen til sjøs.

Oppfordring
På sjøen er vi en ressurs for hverandre og dermed er det viktig å kanskje bruke litt av høsten og vinteren til å øke din kunnskap om sikkerhet til sjøs.
07.05.2021
Bodø kommune er kåret til Årets båtkommune 2021 for sitt arbeid med tilrettelegging av fritidsbåtlivet i kommunen.

Pressemelding KNBF 06.05.2021 Vi har jobbet aktivt for å få båtlivet på dagsorden både sentralt og i ulike kystkommuner, for at det skal legges til rette for maritimt fritidsbåtliv. Som et ledd i dette arbeidet stiftet vi prisen Årets Båtkommune for fem år siden sammen med Båtens Verden. Vi ønsker å hedre kystkommuner som gjør en ekstra innsats i tilrettelegging for båtfolket, forteller generalsekretær i Kongelig Norsk Båtforbund, Stig Hvide Smith. I juryen sitter representanter fra KNBF, Telenor Kystradio, Norboat, Kystverket og Båtens Verden.

29.04.2021
Redningsselskapet og Telenor Kystradio styrker beredskapen

(Fornebu, 29. april 2021) Gjennom en treårig samarbeidsavtale styrker Redningsselskapet og Telenor Kystradio nå beredskapen til sjøs.

12.03.2021
Norge er verdens fjerde største skipsfartsnasjon

Stadig flere redere velger å flagge skipene sine hjem. Målt i verdi er Norge nå verdens fjerde største skipsfartsnasjon. Det viser ferske tall fra Rederiforbundet

04.02.2021
Godkjenning av Inmarsat C som elektronisk fiskerisporingsutstyr (VMS) trekkes tilbake

Fiskeridirektoratet har besluttet å trekke tilbake godkjenning for Inmarsat C som VMS. Utfasing og avinnstallering av fiskerioppsett skal være gjennomført innen 1. januar 2022.

12.01.2021
Oppdatering - Forlenger gyldigheten på personlige sertifikat, helseerklæring og CRA

Sjøfartsdirektoratet har besluttet å gi en generell forlengelse av gyldigheten på personlige sertifikat i en periode fremover, slik at sjøfolk lovlig kan utføre sitt arbeid.

05.01.2021
Regjeringen styrker nødkommunikasjonen i nordområdene

Regjeringen styrker nødkommunikasjonen og redningsberedskapen i nord gjennom etablering av HF-dekning i de nordlige havområder, som var på plass 1. januar.

16.11.2020
Forlenger gyldigheten av alle fartøy- og rederisertifikater samt fartøyinstrukser med forfall før 01.07.2021

Sjøfartsdirektoratet har nå besluttet at samtlige fartøy- og rederisertifikater samt fartøyinstrukser som har forfall før 01.07.2021 forlenges med 3 måneder uten nærmere godkjenning fra direktoratet.

03.07.2020
Sjøfartsdirektoratet foreslår krav til høyhastighetsbevis og bruk av automatisk nødstopp

Sjøfartsdirektoratet foreslår å innføre høyhastighetsbevis for førere av fritidsbåt og krav til bruk av automatisk nødstoppmekanisme i fritidsfartøy når båten navigeres i hastighet over 15 knop.