Produktet ble lagt til i handlekurven din.

Foreta VHF-radiosjekk og bli med i trekningen av et gavekort!

En viktig del av sikkerhetssjekken om bord er sjekk av VHF-anlegget. Her får du vite hvordan du gjør det, og du er også med i trekningen av et gavekort hvis du gjennomfører VHF-radiosjekken.

Er du i full gang med båtpussen, eller har du allerede båten på vannet? Kanskje har du båten ute hele året? Uansett er det viktig å gjennomføre periodisk sjekk av sikkerhetsutstyret om bord, herunder VHF-radioen. Hvordan sjekker du denne? En enkel måte å gjøre dette på, er å foreta et oppkall til nærmeste kystradiostasjon. Ta en titt på kanalplanen til Telenor Kystradio, og finn en antenne (kanal) som er et stykke unna der du er. Får du kontakt med kystradiostasjonen på denne kanalen? Ikke? Prøv med en antenne (kanal) som ligger nærmere deg. På denne måten får du et inntrykk av rekkevidden til VHF-radioen. Merk at fjell og landskap spiller en rolle i forhold til rekkevidden.

Alle som gjennomfører VHF-radiosjekk mot en kystradiostasjon i perioden 01.05 - 30.06 er med i trekningen av et gavekort på 2.000,- som du kan benytte i vår nettbutikk. Først og fremst bør du imidlertid gjøre dette for din og dines trygghet, da VHF-radioen din kan berge både liv og verdier hvis det drar seg til. Vårt tips er å bruke VHF-radioen jevnlig når du er på sjøen. Da vet du at den virker, og du holder kompetansen på bruk av VHF-radioen ved like.

Slik gjennomfører du en VHF-radiosjekk;

1) Først finner du en egnet arbeidskanal til kystradiostasjonen, for eksempel kanal 81. Still inn radioen på kanal 81. Juster støysperren (squelchen) slik at denne er riktig innstilt. Juster volumet.

2) Lytt på kanalen. Er den ledig?

3) Anrop kystradiostasjonen, for eksempel "Tjøme Radio, Tjøme Radio, Tjøme Radio, dette er Anna, Anna, Anna Lima India 7064, kanal 81". Du får da en respons, typisk "Tjøme Radio svarer Anna". Så sier du "Hei, ønsker å foreta en VHF-radiosjekk". Kystradiostasjonen vil så respondere på dette. Når samtalen er over, sider du for eksempel "Tusen takk. Ønsker dere en fin dag videre".

Så enkelt er det!

 

07.05.2021
Bodø kommune er kåret til Årets båtkommune 2021 for sitt arbeid med tilrettelegging av fritidsbåtlivet i kommunen.

Pressemelding KNBF 06.05.2021 Vi har jobbet aktivt for å få båtlivet på dagsorden både sentralt og i ulike kystkommuner, for at det skal legges til rette for maritimt fritidsbåtliv. Som et ledd i dette arbeidet stiftet vi prisen Årets Båtkommune for fem år siden sammen med Båtens Verden. Vi ønsker å hedre kystkommuner som gjør en ekstra innsats i tilrettelegging for båtfolket, forteller generalsekretær i Kongelig Norsk Båtforbund, Stig Hvide Smith. I juryen sitter representanter fra KNBF, Telenor Kystradio, Norboat, Kystverket og Båtens Verden.

29.04.2021
Redningsselskapet og Telenor Kystradio styrker beredskapen

(Fornebu, 29. april 2021) Gjennom en treårig samarbeidsavtale styrker Redningsselskapet og Telenor Kystradio nå beredskapen til sjøs.

12.03.2021
Norge er verdens fjerde største skipsfartsnasjon

Stadig flere redere velger å flagge skipene sine hjem. Målt i verdi er Norge nå verdens fjerde største skipsfartsnasjon. Det viser ferske tall fra Rederiforbundet

04.02.2021
Godkjenning av Inmarsat C som elektronisk fiskerisporingsutstyr (VMS) trekkes tilbake

Fiskeridirektoratet har besluttet å trekke tilbake godkjenning for Inmarsat C som VMS. Utfasing og avinnstallering av fiskerioppsett skal være gjennomført innen 1. januar 2022.

12.01.2021
Oppdatering - Forlenger gyldigheten på personlige sertifikat, helseerklæring og CRA

Sjøfartsdirektoratet har besluttet å gi en generell forlengelse av gyldigheten på personlige sertifikat i en periode fremover, slik at sjøfolk lovlig kan utføre sitt arbeid.

05.01.2021
Regjeringen styrker nødkommunikasjonen i nordområdene

Regjeringen styrker nødkommunikasjonen og redningsberedskapen i nord gjennom etablering av HF-dekning i de nordlige havområder, som var på plass 1. januar.

16.11.2020
Forlenger gyldigheten av alle fartøy- og rederisertifikater samt fartøyinstrukser med forfall før 01.07.2021

Sjøfartsdirektoratet har nå besluttet at samtlige fartøy- og rederisertifikater samt fartøyinstrukser som har forfall før 01.07.2021 forlenges med 3 måneder uten nærmere godkjenning fra direktoratet.

03.07.2020
Sjøfartsdirektoratet foreslår krav til høyhastighetsbevis og bruk av automatisk nødstopp

Sjøfartsdirektoratet foreslår å innføre høyhastighetsbevis for førere av fritidsbåt og krav til bruk av automatisk nødstoppmekanisme i fritidsfartøy når båten navigeres i hastighet over 15 knop.