Produktet ble lagt til i handlekurven din.

Hva med dine maritime kunnskaper – Quiz

Er du en trygg og sikker båtfører? - test månedens Maritim Quiz

Her kan du teste ut dine maritime kunnskaper og VINNE solid orginal Leatherman Multiverktøy

Maritim Quiz består av 10 spørsmål. Vanskelighetsgraden kan variere. Svarende finner du på: www.maritimradio.no

Kunnskap øker sikkerheten til sjøs!

Konkurranseregler

Konkurransen starter den 1. i hver måned og avsluttes siste dag hver måned. Det er lov å delta flere ganger pr. måned. Alle aldersgrenser kan delta. Vinneren som har bestått Maritim Quiz blir kontaktet pr mail eller telefon

0 – 4 poeng: IKKE BRA. Les læreboka «Mayday» eller andre SRC/VHF pensumhefter, før du tar deg en tur på sjøen.
5 – 9 poeng: BRA. Oppdater likevel kunnskapene dine før du tar deg en tur på sjøen.
10 poeng: TOPP. Vi ønsker deg en hyggelig tur på sjøen og trygg seilas!

Premie

- Leatherman Multiverktøy
- VHF hefte
- Kaffekrus

VINNERE i april

- Kjell Knutsen, Sandnes
- Henriette Dahl Storm, Oslo
- Eystein Kylland, Mjøndalen

TA TESTEN HER

07.05.2021
Bodø kommune er kåret til Årets båtkommune 2021 for sitt arbeid med tilrettelegging av fritidsbåtlivet i kommunen.

Pressemelding KNBF 06.05.2021 Vi har jobbet aktivt for å få båtlivet på dagsorden både sentralt og i ulike kystkommuner, for at det skal legges til rette for maritimt fritidsbåtliv. Som et ledd i dette arbeidet stiftet vi prisen Årets Båtkommune for fem år siden sammen med Båtens Verden. Vi ønsker å hedre kystkommuner som gjør en ekstra innsats i tilrettelegging for båtfolket, forteller generalsekretær i Kongelig Norsk Båtforbund, Stig Hvide Smith. I juryen sitter representanter fra KNBF, Telenor Kystradio, Norboat, Kystverket og Båtens Verden.

29.04.2021
Redningsselskapet og Telenor Kystradio styrker beredskapen

(Fornebu, 29. april 2021) Gjennom en treårig samarbeidsavtale styrker Redningsselskapet og Telenor Kystradio nå beredskapen til sjøs.

12.03.2021
Norge er verdens fjerde største skipsfartsnasjon

Stadig flere redere velger å flagge skipene sine hjem. Målt i verdi er Norge nå verdens fjerde største skipsfartsnasjon. Det viser ferske tall fra Rederiforbundet

04.02.2021
Godkjenning av Inmarsat C som elektronisk fiskerisporingsutstyr (VMS) trekkes tilbake

Fiskeridirektoratet har besluttet å trekke tilbake godkjenning for Inmarsat C som VMS. Utfasing og avinnstallering av fiskerioppsett skal være gjennomført innen 1. januar 2022.

12.01.2021
Oppdatering - Forlenger gyldigheten på personlige sertifikat, helseerklæring og CRA

Sjøfartsdirektoratet har besluttet å gi en generell forlengelse av gyldigheten på personlige sertifikat i en periode fremover, slik at sjøfolk lovlig kan utføre sitt arbeid.

05.01.2021
Regjeringen styrker nødkommunikasjonen i nordområdene

Regjeringen styrker nødkommunikasjonen og redningsberedskapen i nord gjennom etablering av HF-dekning i de nordlige havområder, som var på plass 1. januar.

16.11.2020
Forlenger gyldigheten av alle fartøy- og rederisertifikater samt fartøyinstrukser med forfall før 01.07.2021

Sjøfartsdirektoratet har nå besluttet at samtlige fartøy- og rederisertifikater samt fartøyinstrukser som har forfall før 01.07.2021 forlenges med 3 måneder uten nærmere godkjenning fra direktoratet.

03.07.2020
Sjøfartsdirektoratet foreslår krav til høyhastighetsbevis og bruk av automatisk nødstopp

Sjøfartsdirektoratet foreslår å innføre høyhastighetsbevis for førere av fritidsbåt og krav til bruk av automatisk nødstoppmekanisme i fritidsfartøy når båten navigeres i hastighet over 15 knop.