Produktet ble lagt til i handlekurven din.

Hjelp i en nødsituasjon

MAYDAY MAYDAY MAYDAY......

Det har dratt seg skikkelig til og du har akutt behov for hjelp! Kanskje er du litt rusten på bruk av VHF-radioen, men denne er din beste venn når du skal formidle rop om hjelp i en nødsituasjon.

Hvordan formidler du behov for hjelp i en nødsituasjon? Når du kommer i en nødsituasjon, har du behov for all hjelp du kan få, raskest mulig! Det får du ved å gjøre følgende;

1) Trykk inn DISTRESS-knappen og hold inne i 3-5 sekunder inntil alarm er sendt.
    Kystradiostasjonen vil sende kvittering på alarmen, og VHF-radioen går over til kanal 16.

2) Les ut nødkall etterfulgt av nødmelding;
        Nødkall; MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY, dette er <båtens navn> x 3, <båtens kallesignal>, <båtens MMSI-nummer>

 3) Nødmelding; MAYDAY, <båtens navn>, <båtens kallesignal>, <båtens MMSI-nummer>, <din posisjon>, <hva slags nød du er i>, <hvilken hjelp behøves> og <antall personer om bord og øvrige viktige opplysninger>.

Du vil nok neppe huske alt dette i en nødsituasjon. Ha derfor nødprosedyren oppslått i båten. Du kan laste ned nødprosedyren på hjemmesiden til Telenor Kystradio.

Nødprosedyre

07.05.2021
Bodø kommune er kåret til Årets båtkommune 2021 for sitt arbeid med tilrettelegging av fritidsbåtlivet i kommunen.

Pressemelding KNBF 06.05.2021 Vi har jobbet aktivt for å få båtlivet på dagsorden både sentralt og i ulike kystkommuner, for at det skal legges til rette for maritimt fritidsbåtliv. Som et ledd i dette arbeidet stiftet vi prisen Årets Båtkommune for fem år siden sammen med Båtens Verden. Vi ønsker å hedre kystkommuner som gjør en ekstra innsats i tilrettelegging for båtfolket, forteller generalsekretær i Kongelig Norsk Båtforbund, Stig Hvide Smith. I juryen sitter representanter fra KNBF, Telenor Kystradio, Norboat, Kystverket og Båtens Verden.

29.04.2021
Redningsselskapet og Telenor Kystradio styrker beredskapen

(Fornebu, 29. april 2021) Gjennom en treårig samarbeidsavtale styrker Redningsselskapet og Telenor Kystradio nå beredskapen til sjøs.

12.03.2021
Norge er verdens fjerde største skipsfartsnasjon

Stadig flere redere velger å flagge skipene sine hjem. Målt i verdi er Norge nå verdens fjerde største skipsfartsnasjon. Det viser ferske tall fra Rederiforbundet

04.02.2021
Godkjenning av Inmarsat C som elektronisk fiskerisporingsutstyr (VMS) trekkes tilbake

Fiskeridirektoratet har besluttet å trekke tilbake godkjenning for Inmarsat C som VMS. Utfasing og avinnstallering av fiskerioppsett skal være gjennomført innen 1. januar 2022.

12.01.2021
Oppdatering - Forlenger gyldigheten på personlige sertifikat, helseerklæring og CRA

Sjøfartsdirektoratet har besluttet å gi en generell forlengelse av gyldigheten på personlige sertifikat i en periode fremover, slik at sjøfolk lovlig kan utføre sitt arbeid.

05.01.2021
Regjeringen styrker nødkommunikasjonen i nordområdene

Regjeringen styrker nødkommunikasjonen og redningsberedskapen i nord gjennom etablering av HF-dekning i de nordlige havområder, som var på plass 1. januar.

16.11.2020
Forlenger gyldigheten av alle fartøy- og rederisertifikater samt fartøyinstrukser med forfall før 01.07.2021

Sjøfartsdirektoratet har nå besluttet at samtlige fartøy- og rederisertifikater samt fartøyinstrukser som har forfall før 01.07.2021 forlenges med 3 måneder uten nærmere godkjenning fra direktoratet.

03.07.2020
Sjøfartsdirektoratet foreslår krav til høyhastighetsbevis og bruk av automatisk nødstopp

Sjøfartsdirektoratet foreslår å innføre høyhastighetsbevis for førere av fritidsbåt og krav til bruk av automatisk nødstoppmekanisme i fritidsfartøy når båten navigeres i hastighet over 15 knop.