Produktet ble lagt til i handlekurven din.

Hvilken hjelp kan du få ved sykdom og akutte skader?

Du er ute på tur i båten, og dere har spist et godt måltid blåskjell i uthavnen.

Plutselig blir partneren akutt dårlig, så dårlig at du er redd for om partneren vil klare seg. Du klarer ikke kommunisere med partneren, partneren blir etter kort tid bevisstløs.

Hva gjør du?

Har du VHF-radio om bord og innehar lisensabonnement, får du hjelpen du trenger hos Telenor Kystradio. Du kan bli satt over til leger som kan assistere deg (Medico).

Gjør følgende; gå på kanal 16 eller arbeidskanal til kystradiostasjonen, og anrop som følger (eksempel); PANPAN x 3, Tjøme Radio x 3, dette er Anna x 3 Lima India 3189. Trenger medisinsk assistanse. Så får du den hjelpen du trenger!

Lyst til å trene på dette, på vår VHF-simulator? Klikk på linken da vel, her finner du oppgaver som nettopp går på ovennevnte samt masse mer!

Ja, jeg vil teste VHF-simulatoren!

03.07.2020
Sjøfartsdirektoratet foreslår krav til høyhastighetsbevis og bruk av automatisk nødstopp

Sjøfartsdirektoratet foreslår å innføre høyhastighetsbevis for førere av fritidsbåt og krav til bruk av automatisk nødstoppmekanisme i fritidsfartøy når båten navigeres i hastighet over 15 knop.

08.06.2020
Closure of Fleet 77 and Swift 64 services

The planned End-of-Life (EOL) dates for Fleet 77 and Swift 64 are: Service EOL DATE* Fleet 77 01 December 2020 Swift 64 31 December 2020

20.03.2020
Sertifisering av fiskefartøy 8-15 meter under koronapandemien

(20.03.2020) Grunna den pågåande koronapandemien har styresmaktene både nasjonalt og lokalt lagt strenge avgrensingar på reiseaktivitet. Det er og gitt råd om å minimere kontakt med andre menneske for å i størst mogleg grad kunne avgrense spreiinga av smitte. Dette gjer det vanskelegare å utføre inspeksjonar på fartøy.

16.03.2020
Sjøfartsdirektoratet forlenger gyldigheten på personlige sertifikat

(12.03.20) Sjøfartsdirektoratet har på grunn av utfordringer i forbindelse med koronaviruset, besluttet å gi en generell forlengelse av gyldigheten på personlige sertifikat i en periode fremover.

16.03.2020
Sjøfartsdirektoratet forlenger gyldighet av sertifikater og fartøyinstruks

(12.03.20) Sjøfartsdirektoratet har bestemt at sertifikater og fartøyinstrukser som har forfall før 12. juni 2020 forlenges 3 måneder uten nærmere godkjenning fra direktoratet.

11.03.2020
Sjøfartsdirektoratet iverksetter tiltak knyttet til koronaviruset

Sjøfartsdirektoratet innfører en rekke tiltak for å sikre at vi kan gjennomføre samfunnsoppdragene våre knyttet til sikkerhet til sjøs.

06.09.2019
To nye HF basestasjoner vil gi HF-dekning i de nordligste havområdene

Statsråden for samfunnssikkerhet har besluttet å etablere to nye basestasjoner for å gi god nok HF-dekning i de nordligste havområdene. Målet er å ha basene operative allerede neste år.

22.08.2019
Endelig en ny godkjent aeronautisk nødradio

Etter år uten, leveres det igjen en godkjent håndholdt aeronautisk VHF AM radio. Denne typen radio er et krav på SOLAS og EU passasjerskip, og skip som kommer inn under Polarkoden.