Produktet ble lagt til i handlekurven din.

Hvordan var sommeren på kystradiostasjonene vedrørende nød- og assistansehåndtering?

Somrene er uten tvil den mest hektiske perioden for kystradiostasjonene, sommeren 2017 intet unntak.

Generelt kan det sies at juni var relativt rolig, men juli mer hektisk. August var tilsvarende 2016. Totalt har anntall assistanser økt sammenliknet med 2016, men det gledelige er at antall SAR-oppdrag har gått ned. Det er veldig mange som ønsker hjelp, men antall "alvorlige assistanser" og nødsituasjoner har det vært noe mindre av sammenliknet med 2016.

 

juni, juli og august 2015 2016

2017

Antall assistanser; 2875 3680

4224

 

Hva er så de typiske problemene som oppstår? Vel, for sommermånedene er tallene slik;

Visste du at det er et tett operativt samarbeid mellom Telenor Kystradio og Redningsselskapet - RS? Det er faktisk slik at kystradiostasjonene besvarer RS sin servicetelefon 02016, og i sommer 2018 vil det være representant fra RS til stede på kystradiostasjonene for å få til enda tettere samarbeid og koordinering - for ditt beste! I sommermånedene 2017 var det 3415 henvendelser via 02016, hvorav 2740 av dette resulteterte i skyøteoppdrag for RS. Dette er en økning fra 2016.

Telenor Kystradio representerer sammen med Redningsselskapet den viktigste faktoren for din sikkerhet til sjøs, og er begge en fundamental del av kystberedskapen både for yrkes- og fritidsbåter. Vi anbefaler derfor på det sterkeste at alle sjøfarende har skaffet seg kompetanse om hvordan varsle om nød- og assistansesituasjoner til sjøs gjennom å ta SRC/VHF-sertifikatet, tegne lisens slik at nøddata er registrert hos Telenor Kystradio, samt bli totalmedlem i RS. Det er godt sjømannskap å skaffe seg den kompetanse som er nødvendig for din og dines trygghet til sjøs!

Våre råd er;

  • Bruk VHF-radioen jevnlig når du er på sjøen
  • Kall opp kystradioen jevnlig. Benytt deg av kystradiostasjonens tjenester. De er til for deg.
  • Ikke vær redd for å si noe feil. Det er viktigere at du bruker VHF-radioen enn at du ikke alltid følger taleprosedyrene.
  • Bli kjent med VHF-radioen og vedlikehold kunnskapene ved å bruke radioen.
  • Lær opp de andre i båten, i bruk av VHF-radioen.
  • Vedlikehold VHF-radioanlegget jenvlig.
  • Husk lytteplikten!

Gjør du ovennevnte, vil du holde kunnskapen ved like og ha mye større glede av VHF-radioen din. Du vil være godt kjent med radioen i tilfelle behov for assistanse eller i en eventuell nødsituasjon.

03.07.2020
Sjøfartsdirektoratet foreslår krav til høyhastighetsbevis og bruk av automatisk nødstopp

Sjøfartsdirektoratet foreslår å innføre høyhastighetsbevis for førere av fritidsbåt og krav til bruk av automatisk nødstoppmekanisme i fritidsfartøy når båten navigeres i hastighet over 15 knop.

08.06.2020
Closure of Fleet 77 and Swift 64 services

The planned End-of-Life (EOL) dates for Fleet 77 and Swift 64 are: Service EOL DATE* Fleet 77 01 December 2020 Swift 64 31 December 2020

20.03.2020
Sertifisering av fiskefartøy 8-15 meter under koronapandemien

(20.03.2020) Grunna den pågåande koronapandemien har styresmaktene både nasjonalt og lokalt lagt strenge avgrensingar på reiseaktivitet. Det er og gitt råd om å minimere kontakt med andre menneske for å i størst mogleg grad kunne avgrense spreiinga av smitte. Dette gjer det vanskelegare å utføre inspeksjonar på fartøy.

16.03.2020
Sjøfartsdirektoratet forlenger gyldigheten på personlige sertifikat

(12.03.20) Sjøfartsdirektoratet har på grunn av utfordringer i forbindelse med koronaviruset, besluttet å gi en generell forlengelse av gyldigheten på personlige sertifikat i en periode fremover.

16.03.2020
Sjøfartsdirektoratet forlenger gyldighet av sertifikater og fartøyinstruks

(12.03.20) Sjøfartsdirektoratet har bestemt at sertifikater og fartøyinstrukser som har forfall før 12. juni 2020 forlenges 3 måneder uten nærmere godkjenning fra direktoratet.

11.03.2020
Sjøfartsdirektoratet iverksetter tiltak knyttet til koronaviruset

Sjøfartsdirektoratet innfører en rekke tiltak for å sikre at vi kan gjennomføre samfunnsoppdragene våre knyttet til sikkerhet til sjøs.

06.09.2019
To nye HF basestasjoner vil gi HF-dekning i de nordligste havområdene

Statsråden for samfunnssikkerhet har besluttet å etablere to nye basestasjoner for å gi god nok HF-dekning i de nordligste havområdene. Målet er å ha basene operative allerede neste år.

22.08.2019
Endelig en ny godkjent aeronautisk nødradio

Etter år uten, leveres det igjen en godkjent håndholdt aeronautisk VHF AM radio. Denne typen radio er et krav på SOLAS og EU passasjerskip, og skip som kommer inn under Polarkoden.