Produktet ble lagt til i handlekurven din.

Hvordan var sommeren på kystradiostasjonene vedrørende nød- og assistansehåndtering?

Somrene er uten tvil den mest hektiske perioden for kystradiostasjonene, sommeren 2017 intet unntak.

Generelt kan det sies at juni var relativt rolig, men juli mer hektisk. August var tilsvarende 2016. Totalt har anntall assistanser økt sammenliknet med 2016, men det gledelige er at antall SAR-oppdrag har gått ned. Det er veldig mange som ønsker hjelp, men antall "alvorlige assistanser" og nødsituasjoner har det vært noe mindre av sammenliknet med 2016.

 

juni, juli og august 2015 2016

2017

Antall assistanser; 2875 3680

4224

 

Hva er så de typiske problemene som oppstår? Vel, for sommermånedene er tallene slik;

Visste du at det er et tett operativt samarbeid mellom Telenor Kystradio og Redningsselskapet - RS? Det er faktisk slik at kystradiostasjonene besvarer RS sin servicetelefon 02016, og i sommer 2018 vil det være representant fra RS til stede på kystradiostasjonene for å få til enda tettere samarbeid og koordinering - for ditt beste! I sommermånedene 2017 var det 3415 henvendelser via 02016, hvorav 2740 av dette resulteterte i skyøteoppdrag for RS. Dette er en økning fra 2016.

Telenor Kystradio representerer sammen med Redningsselskapet den viktigste faktoren for din sikkerhet til sjøs, og er begge en fundamental del av kystberedskapen både for yrkes- og fritidsbåter. Vi anbefaler derfor på det sterkeste at alle sjøfarende har skaffet seg kompetanse om hvordan varsle om nød- og assistansesituasjoner til sjøs gjennom å ta SRC/VHF-sertifikatet, tegne lisens slik at nøddata er registrert hos Telenor Kystradio, samt bli totalmedlem i RS. Det er godt sjømannskap å skaffe seg den kompetanse som er nødvendig for din og dines trygghet til sjøs!

Våre råd er;

  • Bruk VHF-radioen jevnlig når du er på sjøen
  • Kall opp kystradioen jevnlig. Benytt deg av kystradiostasjonens tjenester. De er til for deg.
  • Ikke vær redd for å si noe feil. Det er viktigere at du bruker VHF-radioen enn at du ikke alltid følger taleprosedyrene.
  • Bli kjent med VHF-radioen og vedlikehold kunnskapene ved å bruke radioen.
  • Lær opp de andre i båten, i bruk av VHF-radioen.
  • Vedlikehold VHF-radioanlegget jenvlig.
  • Husk lytteplikten!

Gjør du ovennevnte, vil du holde kunnskapen ved like og ha mye større glede av VHF-radioen din. Du vil være godt kjent med radioen i tilfelle behov for assistanse eller i en eventuell nødsituasjon.

07.05.2021
Bodø kommune er kåret til Årets båtkommune 2021 for sitt arbeid med tilrettelegging av fritidsbåtlivet i kommunen.

Pressemelding KNBF 06.05.2021 Vi har jobbet aktivt for å få båtlivet på dagsorden både sentralt og i ulike kystkommuner, for at det skal legges til rette for maritimt fritidsbåtliv. Som et ledd i dette arbeidet stiftet vi prisen Årets Båtkommune for fem år siden sammen med Båtens Verden. Vi ønsker å hedre kystkommuner som gjør en ekstra innsats i tilrettelegging for båtfolket, forteller generalsekretær i Kongelig Norsk Båtforbund, Stig Hvide Smith. I juryen sitter representanter fra KNBF, Telenor Kystradio, Norboat, Kystverket og Båtens Verden.

29.04.2021
Redningsselskapet og Telenor Kystradio styrker beredskapen

(Fornebu, 29. april 2021) Gjennom en treårig samarbeidsavtale styrker Redningsselskapet og Telenor Kystradio nå beredskapen til sjøs.

12.03.2021
Norge er verdens fjerde største skipsfartsnasjon

Stadig flere redere velger å flagge skipene sine hjem. Målt i verdi er Norge nå verdens fjerde største skipsfartsnasjon. Det viser ferske tall fra Rederiforbundet

04.02.2021
Godkjenning av Inmarsat C som elektronisk fiskerisporingsutstyr (VMS) trekkes tilbake

Fiskeridirektoratet har besluttet å trekke tilbake godkjenning for Inmarsat C som VMS. Utfasing og avinnstallering av fiskerioppsett skal være gjennomført innen 1. januar 2022.

12.01.2021
Oppdatering - Forlenger gyldigheten på personlige sertifikat, helseerklæring og CRA

Sjøfartsdirektoratet har besluttet å gi en generell forlengelse av gyldigheten på personlige sertifikat i en periode fremover, slik at sjøfolk lovlig kan utføre sitt arbeid.

05.01.2021
Regjeringen styrker nødkommunikasjonen i nordområdene

Regjeringen styrker nødkommunikasjonen og redningsberedskapen i nord gjennom etablering av HF-dekning i de nordlige havområder, som var på plass 1. januar.

16.11.2020
Forlenger gyldigheten av alle fartøy- og rederisertifikater samt fartøyinstrukser med forfall før 01.07.2021

Sjøfartsdirektoratet har nå besluttet at samtlige fartøy- og rederisertifikater samt fartøyinstrukser som har forfall før 01.07.2021 forlenges med 3 måneder uten nærmere godkjenning fra direktoratet.

03.07.2020
Sjøfartsdirektoratet foreslår krav til høyhastighetsbevis og bruk av automatisk nødstopp

Sjøfartsdirektoratet foreslår å innføre høyhastighetsbevis for førere av fritidsbåt og krav til bruk av automatisk nødstoppmekanisme i fritidsfartøy når båten navigeres i hastighet over 15 knop.