Produktet ble lagt til i handlekurven din.

I en nødsituasjon....

En nødsituasjon kan oppstå plutselig. Du vet ikke når den inntreffer, eller hvem som blir rammet. Du kan bli utsatt for vær som båten - eller du selv - ikke er kapabel til å håndtere. En om bord kan bli akutt syk, få alvorlig skade, brann kan oppstå med videre.

Dersom en nødsituasjon oppstår, kan folk bli grepet av panikk, noen blir handlingslammet mens andre er iskalde og tenker rasjonelt. Når det drar seg alvorlig til, gjelder det så raskt som mulig å få varslet om hjelp. Når livet til dine kjæreste står på spill, det er da du (eller den som håndterer nødsituasjonen om bord) må handle raskt og rasjonelt. Er du forberedt på det? Hva gjør du hvis det oppstår en brann om bord i båten din? Hva gjør mannskapet ditt om du får et illebefinnende? Hva gjør du om du er i kajakk og det plutselig begynner å blåse kraftig samtidig som du er langt fra land? Har du tenkt gjennom scenarioene som kan oppstå i din båt?

Vi i Telenor Kystradio ønsker å få deg til å tenke gjennom de scenarioene som kan oppstå om bord i din båt, og får deg til å legge en plan for hvordan du og mannskapet ditt skal håndtere situasjonen hvis et av scenarioene inntreffer. Våre aller beste råd er derfor:
1.    Tenk gjennom alle situasjoner som kan oppstå om bord, som kan skape fare for liv og helse. Legg en plan for hvordan du skal løse disse ulike situasjonene. Gå i detalj; Hvordan varsler du om hjelp, hvordan løser du situasjonen? Har du alle de hjelpemidlene du trenger, for eksempel drivanker, brannteppe, røykvarsler, redningvester, brannslukkingsapparat, VHF-radio?
2.    Involver mannskapet ditt i planene, og lær dem opp. Gjenomfør øvelser (gjerne i stua men helst i båten) og la mannskapet ditt bli kjent med VHF-radioen og hvordan den virker. La alle om bord kalle opp en kystradiostasjon.
3.    Ha skilt med båtens navn, kallesignal og MMSI-nummer samt nødprosedyre oppslått ved radiostasjonen. Du husker ikke dette når det drar seg til....
4.    Når dine nærmeste er i umiddelbar livsfare, kommer desperasjonen, og evnen til å håndtere situasjonen blir kanskje ikke optimal. Hør på dette utdraget av VHF-kommunikasjon mellom US Coast Guard og en person som opplever at partneren ikke kommer opp etter endt dykk. Du kan føle på kroppen den desperasjonen vedkommende har, når han ser at sin partner ikke kommer opp etter endt dykk.

Se utdraget

 

07.05.2021
Bodø kommune er kåret til Årets båtkommune 2021 for sitt arbeid med tilrettelegging av fritidsbåtlivet i kommunen.

Pressemelding KNBF 06.05.2021 Vi har jobbet aktivt for å få båtlivet på dagsorden både sentralt og i ulike kystkommuner, for at det skal legges til rette for maritimt fritidsbåtliv. Som et ledd i dette arbeidet stiftet vi prisen Årets Båtkommune for fem år siden sammen med Båtens Verden. Vi ønsker å hedre kystkommuner som gjør en ekstra innsats i tilrettelegging for båtfolket, forteller generalsekretær i Kongelig Norsk Båtforbund, Stig Hvide Smith. I juryen sitter representanter fra KNBF, Telenor Kystradio, Norboat, Kystverket og Båtens Verden.

29.04.2021
Redningsselskapet og Telenor Kystradio styrker beredskapen

(Fornebu, 29. april 2021) Gjennom en treårig samarbeidsavtale styrker Redningsselskapet og Telenor Kystradio nå beredskapen til sjøs.

12.03.2021
Norge er verdens fjerde største skipsfartsnasjon

Stadig flere redere velger å flagge skipene sine hjem. Målt i verdi er Norge nå verdens fjerde største skipsfartsnasjon. Det viser ferske tall fra Rederiforbundet

04.02.2021
Godkjenning av Inmarsat C som elektronisk fiskerisporingsutstyr (VMS) trekkes tilbake

Fiskeridirektoratet har besluttet å trekke tilbake godkjenning for Inmarsat C som VMS. Utfasing og avinnstallering av fiskerioppsett skal være gjennomført innen 1. januar 2022.

12.01.2021
Oppdatering - Forlenger gyldigheten på personlige sertifikat, helseerklæring og CRA

Sjøfartsdirektoratet har besluttet å gi en generell forlengelse av gyldigheten på personlige sertifikat i en periode fremover, slik at sjøfolk lovlig kan utføre sitt arbeid.

05.01.2021
Regjeringen styrker nødkommunikasjonen i nordområdene

Regjeringen styrker nødkommunikasjonen og redningsberedskapen i nord gjennom etablering av HF-dekning i de nordlige havområder, som var på plass 1. januar.

16.11.2020
Forlenger gyldigheten av alle fartøy- og rederisertifikater samt fartøyinstrukser med forfall før 01.07.2021

Sjøfartsdirektoratet har nå besluttet at samtlige fartøy- og rederisertifikater samt fartøyinstrukser som har forfall før 01.07.2021 forlenges med 3 måneder uten nærmere godkjenning fra direktoratet.

03.07.2020
Sjøfartsdirektoratet foreslår krav til høyhastighetsbevis og bruk av automatisk nødstopp

Sjøfartsdirektoratet foreslår å innføre høyhastighetsbevis for førere av fritidsbåt og krav til bruk av automatisk nødstoppmekanisme i fritidsfartøy når båten navigeres i hastighet over 15 knop.