Produktet ble lagt til i handlekurven din.

Tør du virkelig stole på mobilen til sjøs

Hovedredningssentralen (HRS) ber båtfolket i nødsituasjoner bruke VHF-radio fremfor mobil når de skal tilkalle hjelp.

- Å stole på mobilen på sjøen er forbundet med en viss risiko.
Bruker du VHF-radioen og kaller på kanal 16, vil alle båter rundt deg og kystradiostasjonene, oppfange ditt anrop. Hjelpen kommer hurtigere frem, enn om du skal bruke mobilen å ringe «en venn» Det kan i ekstreme tilfeller være forskjell på liv og død.

Hvis du har betalt lisensen på din VHF-radio vil dine personlige data bli lagret i skipsregisteret, som brukes av redningsinnstansene HRS og kystradioene. På redningsinstansene sitter det kvalifisert fagfolk 24 timer i døgnet, for å håndtere små og store aksjoner.

Hele saken. Tekst fra NRK Østfold. Les mer

I 2014 hadde Norske kystradiostasjoner 6056 aksjoner

Vegrer seg

Er det lenge siden du har brukt til VHF-radio eller du har tatt sertifikat. Kan du friske opp dine lærdom på vår VHF-simulator og teste dine maritime kunnskaper på månedens Quiz

RADIOLISENS (Konsesjon)

Bruk av maritim frekvenser krever i følge norsk og internasjonal lovgiving at man har gyldig radiolisens (også benevnt konsesjon) . Du kan søke om RADIOLISENS HER

SERTIFIKAT

For å bruke VHF-radioen må man minst ha SRC/VHF sertifikat (gjelder fritidsfartøy). Du kan ta EKSAMEN HER

Registert VHF-radio gir trygghet, frihet og felleskap til sjøs!

07.05.2021
Bodø kommune er kåret til Årets båtkommune 2021 for sitt arbeid med tilrettelegging av fritidsbåtlivet i kommunen.

Pressemelding KNBF 06.05.2021 Vi har jobbet aktivt for å få båtlivet på dagsorden både sentralt og i ulike kystkommuner, for at det skal legges til rette for maritimt fritidsbåtliv. Som et ledd i dette arbeidet stiftet vi prisen Årets Båtkommune for fem år siden sammen med Båtens Verden. Vi ønsker å hedre kystkommuner som gjør en ekstra innsats i tilrettelegging for båtfolket, forteller generalsekretær i Kongelig Norsk Båtforbund, Stig Hvide Smith. I juryen sitter representanter fra KNBF, Telenor Kystradio, Norboat, Kystverket og Båtens Verden.

29.04.2021
Redningsselskapet og Telenor Kystradio styrker beredskapen

(Fornebu, 29. april 2021) Gjennom en treårig samarbeidsavtale styrker Redningsselskapet og Telenor Kystradio nå beredskapen til sjøs.

12.03.2021
Norge er verdens fjerde største skipsfartsnasjon

Stadig flere redere velger å flagge skipene sine hjem. Målt i verdi er Norge nå verdens fjerde største skipsfartsnasjon. Det viser ferske tall fra Rederiforbundet

04.02.2021
Godkjenning av Inmarsat C som elektronisk fiskerisporingsutstyr (VMS) trekkes tilbake

Fiskeridirektoratet har besluttet å trekke tilbake godkjenning for Inmarsat C som VMS. Utfasing og avinnstallering av fiskerioppsett skal være gjennomført innen 1. januar 2022.

12.01.2021
Oppdatering - Forlenger gyldigheten på personlige sertifikat, helseerklæring og CRA

Sjøfartsdirektoratet har besluttet å gi en generell forlengelse av gyldigheten på personlige sertifikat i en periode fremover, slik at sjøfolk lovlig kan utføre sitt arbeid.

05.01.2021
Regjeringen styrker nødkommunikasjonen i nordområdene

Regjeringen styrker nødkommunikasjonen og redningsberedskapen i nord gjennom etablering av HF-dekning i de nordlige havområder, som var på plass 1. januar.

16.11.2020
Forlenger gyldigheten av alle fartøy- og rederisertifikater samt fartøyinstrukser med forfall før 01.07.2021

Sjøfartsdirektoratet har nå besluttet at samtlige fartøy- og rederisertifikater samt fartøyinstrukser som har forfall før 01.07.2021 forlenges med 3 måneder uten nærmere godkjenning fra direktoratet.

03.07.2020
Sjøfartsdirektoratet foreslår krav til høyhastighetsbevis og bruk av automatisk nødstopp

Sjøfartsdirektoratet foreslår å innføre høyhastighetsbevis for førere av fritidsbåt og krav til bruk av automatisk nødstoppmekanisme i fritidsfartøy når båten navigeres i hastighet over 15 knop.