Produktet ble lagt til i handlekurven din.

Tør du virkelig stole på mobilen til sjøs

Hovedredningssentralen (HRS) ber båtfolket i nødsituasjoner bruke VHF-radio fremfor mobil når de skal tilkalle hjelp.

- Å stole på mobilen på sjøen er forbundet med en viss risiko.
Bruker du VHF-radioen og kaller på kanal 16, vil alle båter rundt deg og kystradiostasjonene, oppfange ditt anrop. Hjelpen kommer hurtigere frem, enn om du skal bruke mobilen å ringe «en venn» Det kan i ekstreme tilfeller være forskjell på liv og død.

Hvis du har betalt lisensen på din VHF-radio vil dine personlige data bli lagret i skipsregisteret, som brukes av redningsinnstansene HRS og kystradioene. På redningsinstansene sitter det kvalifisert fagfolk 24 timer i døgnet, for å håndtere små og store aksjoner.

Hele saken. Tekst fra NRK Østfold. Les mer

I 2014 hadde Norske kystradiostasjoner 6056 aksjoner

Vegrer seg

Er det lenge siden du har brukt til VHF-radio eller du har tatt sertifikat. Kan du friske opp dine lærdom på vår VHF-simulator og teste dine maritime kunnskaper på månedens Quiz

RADIOLISENS (Konsesjon)

Bruk av maritim frekvenser krever i følge norsk og internasjonal lovgiving at man har gyldig radiolisens (også benevnt konsesjon) . Du kan søke om RADIOLISENS HER

SERTIFIKAT

For å bruke VHF-radioen må man minst ha SRC/VHF sertifikat (gjelder fritidsfartøy). Du kan ta EKSAMEN HER

Registert VHF-radio gir trygghet, frihet og felleskap til sjøs!

03.07.2020
Sjøfartsdirektoratet foreslår krav til høyhastighetsbevis og bruk av automatisk nødstopp

Sjøfartsdirektoratet foreslår å innføre høyhastighetsbevis for førere av fritidsbåt og krav til bruk av automatisk nødstoppmekanisme i fritidsfartøy når båten navigeres i hastighet over 15 knop.

08.06.2020
Closure of Fleet 77 and Swift 64 services

The planned End-of-Life (EOL) dates for Fleet 77 and Swift 64 are: Service EOL DATE* Fleet 77 01 December 2020 Swift 64 31 December 2020

20.03.2020
Sertifisering av fiskefartøy 8-15 meter under koronapandemien

(20.03.2020) Grunna den pågåande koronapandemien har styresmaktene både nasjonalt og lokalt lagt strenge avgrensingar på reiseaktivitet. Det er og gitt råd om å minimere kontakt med andre menneske for å i størst mogleg grad kunne avgrense spreiinga av smitte. Dette gjer det vanskelegare å utføre inspeksjonar på fartøy.

16.03.2020
Sjøfartsdirektoratet forlenger gyldigheten på personlige sertifikat

(12.03.20) Sjøfartsdirektoratet har på grunn av utfordringer i forbindelse med koronaviruset, besluttet å gi en generell forlengelse av gyldigheten på personlige sertifikat i en periode fremover.

16.03.2020
Sjøfartsdirektoratet forlenger gyldighet av sertifikater og fartøyinstruks

(12.03.20) Sjøfartsdirektoratet har bestemt at sertifikater og fartøyinstrukser som har forfall før 12. juni 2020 forlenges 3 måneder uten nærmere godkjenning fra direktoratet.

11.03.2020
Sjøfartsdirektoratet iverksetter tiltak knyttet til koronaviruset

Sjøfartsdirektoratet innfører en rekke tiltak for å sikre at vi kan gjennomføre samfunnsoppdragene våre knyttet til sikkerhet til sjøs.

06.09.2019
To nye HF basestasjoner vil gi HF-dekning i de nordligste havområdene

Statsråden for samfunnssikkerhet har besluttet å etablere to nye basestasjoner for å gi god nok HF-dekning i de nordligste havområdene. Målet er å ha basene operative allerede neste år.

22.08.2019
Endelig en ny godkjent aeronautisk nødradio

Etter år uten, leveres det igjen en godkjent håndholdt aeronautisk VHF AM radio. Denne typen radio er et krav på SOLAS og EU passasjerskip, og skip som kommer inn under Polarkoden.