Produktet ble lagt til i handlekurven din.

Prøv vår VHF-simulator eller test deg på en prøve-eksamen

Både de som skal opp til SRC/VHF-eksamen og de som har SRC/VHF-sertifikat fra før, kan ha god nytte av å teste sine kunnskaper om VHF-radiobruk.

VHF-simulatoren er laget for at du skal kunne lære deg å bruke de viktigste funksjonene, samt HVA VHF-radioen kan brukes til. VHF-simulatoren inneholder en rekke forskjellige oppgaver, og målet er gjennom øvelse å lære deg bruk av funksjonalitet som DSC og nød- og taleprosedyrer.

SRC/VHF-eksamen består blant annet av fem spørsmål som må besvares ved hjelp av en VHF-simulator. Du får 5 av de oppgavene som er tilgjengelig fra vår hjemmeside. Du må gjerne bruke VHF-simulatoren til å vedlikeholde dine kunnskaper også etter at du har gjennomført SRC/VHF-eksamen.

Hvis du svarer galt, får du beskjed om dette. Merk også at visse funksjoner som støysperre (squelch) og volum ikke fungerer (oppgavene bruker ikke dette). Husk at det viktigst er at du trener på en ordentlig VHF-radio, noe simulatoren aldri kunne erstatte…

VHF-simulatoren har tilsvarende menyer som virkelige VHF-radioer. Selv om utseende og knapper på VHF-radioene er ulikt på VHF-radioene, er menyene knyttet til DSC relativt like, og basert på internasjonal standard.

Lykke til!

Kortfattet brukerbeskrivelse til simulatoren:

  1. Oppgavene er bygget opp rundt et scenario, og det er lagt opp til en interaktiv dialog med virtuell kystradiostasjon. All «tale» skrives i tekstfelt under VHF-simulatoren. Det er lagt inn sjekk på valg i meny samt for enkelte oppgaver; sjekk på enkelte ord (for eksempel MAYDAY, kallesignal og MMSI-nummer).
  2. For å sende DISTRESS; Du kan holde DISTRESS-knappen inne i 5 sekunder, eller gi et kort trykk for å komme til undermeny. Vær oppmerksom på at du må holde knappen inne helt til det fremkommer i tekstfeltet under radioen at «DISTRESS er sendt».
  3. For å sende DSC-rutine til annet fartøy eller kystradiostasjon; Velg CALL, velg INDIVIDUAL CALL, velg ROUTINE, og legg inn MMSI-nummer. Dersom du sender DSC til kystradiostasjon, skal du ikke legge inn arbeidskanal. Dersom du derimot sender DSC til et fartøy, må du legge inn arbeidskanal. Feltet for dette fremkommer når du har lagt inn MMSI-nummer, og trykker med musepekeren på det beige feltet (vilkårlig sted). For å sende DSC, må du trykke «OK».
  4. Sending av DSC (Routine, Safety og Urgency) til alle fartøyer; Velg CALL, velg ALL SHIPS CALL, velg en av følgende ROUTINE, SAFETY eller URGENCY, velg arbeidskanal. Trykk OK for å sende DSC.
  5. Du kan velge kanaler ved å bruke CH+ og CH-.
  6. For å «snakke», må du trykke «PUSH TO TALK» og skrive det du ville sagt, i tekstfeltet rett under VHFradioen.
  7. Nødprosedyren får du frem ved å trykke på linken «Vis nødprosedyre», under tekstfeltet.